słownik śląski   górny śląsk   śląska gwarasłownik gwary śląskiej J - N

polsko-śląski

J ja jo Nikt ci tego tak niy zrobi jak jo. Nikt ci tego nie zrobi tak jak ja.
jajecznica smażonka Smażonka to jes dobre jodło. Jajecznica to jest dobra potrawa.
jak jako Jako to żeś do mje pedzioł? Jak do mnie powiedziałeś?
jarzyny grincojg Grincojg musi być do kożdego łobiadu. Jarzyny powinny być w każdym obiedzie.
jedzenie jodło Dobre jodło warzicie, pani. Dobrze pani gotuje.
jesień podzim Na podzim wykopiymy kartofle ze pola. Jesienią wykopiemy z pola ziemniaki.
jeść kolację wieczerzać Ło ftory wasza familijo wieczerzo? O której godzinie pana/pani rodzina je kolację?
jeść śniadanie śniodać Dzisio śniodać niy bydymy. Dziś nie jemy śniadania.
K kalafior blumkol Mocie we sklepie blumkol? Czy w sklepie jest kalafior?
kalarepa oberiba Wy mocie na łogródku oberiba a jo niy. Pani/pan ma na ogródku kalarepę a ja nie mam.
kalesony spodnioki Bez zima nosza spodnioki. W zimie chodzę w kalesonach.
kamizelka westa Wczora żech widzioł chopa we weście. Wczoraj widziałem mężczyznę w kamizelce.
kanapka klapsznita Zrób mi jako klapsznita do roboty. Przygotuj mi jakąś kanapkę do pracy.
kant w spodniach biza Bigluj tak, coby boły bizy. Prasuj tak, żeby uzyskać kanty w spodniach.
kapelusz hut Bez niedziela cza mieć hut. W niedzielę należy chodzić w kapeluszu.
kaptur kapuca Jak jes srogi wiater to naciągej kapuca na gowa. Kiedy wieje mocny wiatr, naciągaj kaptur na głowę.
karabin gywera Kożdy wojok mo mieć swoja gywera. Każdy żołnierz powinien mieć swój karabin.
karmić futrować Jak sie mo gadzina to jom cza roz dziynnie futrować. Gdy posiada się zwierzęta gospodarskie, należy je karmić raz dziennie.
karnisz gardinsztanga Cza wymiynić staro gardinsztanga na nowo. Należy wmienić stary karnisz na nowy.
karo (w kartach) siel (szel) Dej mi karta yno niy siela. Daj mi kartę, byle nie karo.
karuzela karasol Jak jest łotpust to bajtle radzi jeżdzom na karasolu. W czasie odpustu mali chłopcy chętnie jeżdżą na karuzeli.
kasza krupy We zupie dziś bydom krupy abo nudle? Dziś w zupie będzie kasza czy makaron?
kaszanka krupniok Do mje krupniok to jes nolepsze jodło. Kaszanka to dla mnie najlepsza potrawa.
kaszleć charlać Downo to tak charlocie? Czy od dawna pan tak kaszle?
kaszleć kucać Moj chop mo ryma i kuco. Mój mąż ma katar i kaszle.
katar ryma Czeci dziyń mom ryma. Od trzech dni mam katar.
kataryniarz lajerman Niy pamiyntom kiej żech łostatni roz widziała lajermana. Nie pamiętam kiedy ostatnio widziałam kataryniarza.
kawa naturalna bonkawa Jak śniodosz to sie napij bonkawy. Pij kawę do śniadania.
kawalerka lub małe pomieszczenie ancla W ty jego ancli niy ma placu. W jego kawalerce brakuje miejsca.
kawałek konsek Dejcie mi pani wusztu, yno mały konsek. Poproszę o kiełbasę, ale mały kawałek.
kąpielówki badyhouzy Łoblycz sie badyhouzy. Załóż kąpielówki
kędzierzawy lokaty Za bajtla łon boł lokaty, a teroski niy jes. Jako dziecko był kędzierzawy, a teraz nie jest.
kęs bajs Dej mi yno jedyn bajs ze twoi sznity. Daj mi tylko jeden kęs twojej kanapki.
kiełbasa wuszt Dej mi na wieczerzo chleba z wusztem. Podaj mi na kolację chleb z kiełbasą.
kiełbaska oplerek Godnych jes, niy ma sam jakigo oplerka? Jestem głodny, nie znajdzie się jakaś kiełbaska?
kier (w kartach) herc Mioł same herce, besto wygroł cołki szpil. Miał w kartach same kiery i dlatego wygrał rozdanie.
kierownica linkera Chyć sie linkery i niy jedź jak gupielok. Złap kierownicę i nie jedź jak głupek.
kierownica roweru lynsztanga Powieś nec na lynsztandze i gzuj do dom. Powieś siatkę na kierownicy i pędź do domu.
kieszeń kabza Dzisio mom połno w kabzi. Dziś mam pełną kieszeń.
klasztor klosztor Downi to klosztory boły fszyndzie. Dawniej wszędzie były klasztory.
kluski na parze buchty Rod jym buchty. Lubię kluski na parze.
kłamać cyganić Yno mje niy cygoń! Tylko mnie nie okłamuj!
kłócić się wadzić sie Kaj pódzie to sie wadzi. Gdzie nie pójdzie, tam się kłóci.
kłuć żgać Coś mie żgo w żołondku. Coś mnie kłuje w żołądku.
koc deka Legni sie pod dekom. Położ się pod kołdrą.
kogut kokot Kokot tak samo musi mieć futer. Również kogut potrzebuje karmy.
kok dudlik Kupia sie nowe szaty, zrobia sie dudlik i zaś byda gryfno. Kupię sobie nową sukienkę, zrobię kok i znów będę piękna.
kokardka maszka Jako maszka mosz rada: bioło abo zielono? Jaka wstążka ci się podoba: biała czy zielona?
kolacja wieczerza Pódź do dom na wieczerzo. Chodź do domu na kolację.
kolega kamrat Być kamrat i dej co zakurzyć. Bądź kolegą i poczęstuj papierosem.
kolej bana Na banie to jes blank dobro robota. Praca na kolei jest całkiem dobra.
kolejka raja Do masorza dzisio boła raja. Do rzeźnika dziś ustawiła się kolejka.
kołdra sztebdeka Na zima kupia nowo sztebdeka. Na zimę kupię nową kołdrę.
kołnierz kragiel Łozepni sie kragiel. Rozepnij sobie kołnierz.
komar kopruch Fto sam napuścioł tela kopruchów? Kto tutaj wpuścił tyle komarów?
kombinator miglanc Ś niego jes richtig miglanc. On jest prawdziwym kombinatorem.
komoda wertiko Postawiymy teroski wertiko kole leżanki. Teraz ustawimy komodę przy tapczanie.
konfesjonał suchatelnica Kapelonek durś siedzi we suchatelnicy. Wikary ciągle siedzi w konfesjonale.
koniec, zakończenie szlus Teroski sie przeblecymy i bydzie szlus. Teraz się przebierzemy i będzie koniec.
kopalnia gruba W naszy familii zowżdy ftoś robioł na grubie. W naszej rodzinie zawsze ktoś pracoał w kopalni.
korek fróp Na co ci ta flaszka jak niy mosz fropa? Po co ci ta butelka skoro nie masz korka?
kotlet mielony karminadel Karminadle robione w doma som lepsze jak kupne. Kotlety mielone przygotowywane w domu są lepsze od tych ze sklepu.
kran kokotek Kokotek łodkryncony a woda niy leci. Kran odkręcony, a woda nie leci.
krasnal cwerg Niy wyglondoł jak chop yno jak jaki cwerg. Nie wyglądał jak mężczyzna tylko jak krasnal.
kratka ściekowa kanalizacji gulik Wczora dwa złote wpadło mi do gulika. Wczoraj dwa złote wpadły mi do kratki ściekowej.
krawat binder Łoblycz sie binder, bydziesz gryfniejszy. Załóż krawat, będziesz ładniejszy.
krawat krawatka Gryfny chop to i krawatka gryfno musi mieć. Przystojny mężczyzna musi mieć ładny krawat.
krawat ślips Mocie jakie ślipsy we sklepie? Macie w sklepie jakieś krawaty?
krawcowa szwoczka We sklepie niy majom gryfnych szatów, musza iś do szwoczki. W sklepie nie ma ładnych sukienek, muszę iść do krawcowej.
krawężnik borszatajn Niy wyłaź za borsztajn. Nie wychodź poza krawężnik.
kredens bifyj Tolyrze sie czimie we byfyju. Talerze trzymamy w kredensie.
kreska, linia piska A widzicie pani ta piska? Widzi pani tę linię?
kroić kroć Ktoć chlyp tak samo cza umieć. Także kroić chleb trzeba umieć.
kromka chleba sznita Niy chca sznity, chca łobiod. Nie chcę kromki chleba, chcę obiad.
krzak krzok Jechoł na kole i wjechoł we krzoki. Jechał na rowerze i wjechał w krzaki.
krzesło stołek Zicni sie na stołku abo na ryczce. Usiądź na krześle albo na ławeczce.
krzywe nogi oły Śmioli sie s niego, co mo oły. Śmiali się z niego, że ma krzywe nogi.
ksiądz ksiynżoszek Nosz ksiunżoszek poradzi godać durś czi godziny. Nasz ksiądz potrafi mówić przez trzy godziny bez przerwy.
księżyc miesionczek Ale dziś miesionczek gryfnie świyci. Ale księżyc dziś ładnie świeci.
kto fto Fto to widzioł? Kto to widział?
ktoś uciążliwy pierzin Zaś mi prziszoł do chałpy tyn pierzin. Znowu przyszedł do mojego domu ten uciążliwy człowiek.
który kiery Kiery to wasz chop? Który z tych mężczyzn jest pani mężem?
kukułka kukowka Słyszołech dziś kukowka pod lasym. Słyszałem dzisiaj kukułkę pod lasem.
kukurydza majs Radzi jycie majs? Smakuje panu/pani kukurydza?
kulawy, niezdarny szpotlawy Co tak łazisz choby szpotawy? Co tak idziesz jak kulawy?
kupiony (w odróżnieniu od domowego) kupny Downi fszysko robiyli w doma a dzisio chcom mieć yno kupne. Kiedyś wszystko wyrabiano w domu, dziś każdy chce mieć takie ze sklepu.
kwaśne mleko kiszka Mom mlyko a kiszka tak samo. Mam mleko i kwaśne mleko także.
L lamentować jamrać Stoła na poszczotku izby i richtig jamrała. Stała na środku pokoju i naprawdę lamentowała.
lampa karbidowa karbitka Downi na grubie niy boło lampów na sztrom yno karbitki. Dawniej w kopalniach nie było lamp elektrycznych tylko karbidowe.
landrynka szklok Szkloki to nolepszy maszkyt. Landrynki to najlepsze smakołyki.
lane kluski ajlauf Bydzie ajlauf na łobiod. Na obiad mamy lane kluski.
lanie lyjty Niy maraś sie, bo dostaniesz lyjty. Nie brudź się, bo dostaniesz lanie.
laska kryka Opa łazi pod krykom. Dziadek chodzi o lasce.
latać furgać Gynś poradzi lotać jak jes dziko. Gęsi potrafią latać, ale tylko dzikie.
latawiec drach Za bajta my robiyli drachy. Jako dzieci robiliśmy latawce.
legitymacja, dokument tożsamości legitka Niy frasuj sie, może ftory znod twoja legitka. Nie mart się, może ktoś znalazł twoją legitymację.
lekceważyć, mieć gdzieś smolić Smola jego zolyty. Lekceważę jego zaloty.
leniwy zgniyły Cera to mioł blank zgniyło. Miał całkowicie leniwą córkę.
liczyć rachować Synek mioł śtyry roki a juże poradzioł rachować. Chłopiec miał cztery lata a już potrafił liczyć.
list listek A napisoł ci jaki listek? A napisał do ciebie list?
list, pismo brif Czekom na brif łot bracika. Czekam na list od brata.
listwa lajsta Miyndzy ścianom i dylinom som takie lajsty. Między ścianą a podłogą są listwy.
litr liter Wola liter wody jak liter mlyka. Wolę litr wody niż litr mleka.
lizus przichlast Juzaś tyn przichlast psziszoł. Znów ten lisus przyszedł.
lusterko żdżadło Wejrzi sie do żdżadła i niy rób gańby. Popatrz do lustra i nie przynoś wstydu.
lutownica lyjtkolba Kaj jes moja lyjtkolba? Gdzie jest moja lutownica?

 

Ł ładny gryfny We łogrodzie momy richtig gryfne kwiotki. W ogrodzie mamy naprawdę ładne kwiatki.
ładny szwarny Kaj sam może być jaki szwarny synek? Gdzie tu może być jakiś ładny chłopiec?
łakomy przepadzity Nasza gadzina jes richtig przepadzito. Nasz inwentarz domowy jest naprawdę łakomy.
łańcuch w rowerze keta Bes kety koło niy pojedzie. Bez łańcucha rower nie pojedzie.
łasica łaska Łaska poradzi udusić kokota. Łasica potrafi zadusić koguta.
łaskotać kilać Niy lubia jak mje kilosz. Nie lubię kiedy mnie łaskoczesz.
łatwo leko Niy ma leko. Nie jest łatwo.
ławeczka ryczka Weź sie rycka i zicni. Weź sobie ławeczkę i usiądź.
łobuz gizd Rostomajte gizdy łażom po cołkim mieście. Po całym mieście chodzą różne łobuzy.
łobuz rojber Rojbry zezarły mi wieprzki we łogrodzie. Łobuzy zjadły mi agrest w ogrodzie.
łom brecha Do ty roboty mosz mieć brecha. Do tej pracy potrzebujesz łomu.
łuska kakaowa kakauszala Bydziesz szoł nazot to kup kakauszale. Kiedy będziesz wracać, kup łuskę kakaową.
łysina glaca Jak mosz glaca niy musisz mieć grzebiynia. Skoro masz łysinę, nie potrzebujesz grzebienia.
łza płaczka Aże mu leciały płaczki. Aż mu leciały łzy.

 

M maluch, czlowiek niewielkiego wzrostu pyrtek Pyrtek niy poradzi wysoko skokać. Niski człowiek nie potrafi skakać wysoko.
mała miotełka śmiatek Prziniyś śmiatek i pozamiatej. Przynieś miotełkę i pozamiataj.
małpa afa Niy skokej choby afa. Przestań skakać jak małpa.
mały pokój kamerlik Za dziołcha to jo miała swój kamerlik. Jako młoda dziewczyna mieszkałam w małym pokoju.
maruda, niejadek poprznioł Jedyn bajtel zjy do porzondku a inszy to jest poprznioł. Jedno dziecko porządnie się naje a inne jest niejadkiem.
marudny zmierzły Moja baba dziś jest fest zmierzło. Moja żona jest dziś bardzo marudna.
marudzić, zrzędzić wajać Moj chop juzaś wajoł cołki dziyń. Mój mąż znowu marudził cały dzień.
marynarka szaket Jak chop łoblecze szaket to jes fest wysztiglowany. Kiedy mężczyzna założy marynarkę wtedy jest wystrojony.
mecz rewanżowy wetka A jutro gromy wetka. Jutro zagramy mecz rewanżowy.
metr meter Dejcie mi dzewniano lajsta, tako na meter dugo. Poproszę listwę drewnianą, metr długości.
metr krawiecki myjtermas Wiela to wom pani wyszło na tym myjtermasie. Ile pani wymierzyła tym metrem krawieckim?
mętny kalny Tyn zelter coś mocie kalny. Ta woda mineralna jest jakaś mętna.
mężczyzna, mąż chop Chopy rade grajom we fusbal. Mężczyźni lubią grać w piłkę nożną.
miarka składana corsztok Na co ci blajsztift jak niy mosz corsztoka? Po co ci ołówek skoro nie masz miarki?
miesiąc miesionc Na pyndzyjo cza robić cołki miesionc. Na wypłatę trzeba pracować cały miesiąc.
mieszać szelontać Poszelontej w ty szolce. Wymieszaj zawartość szklanki.
mieszać w głowie bamoncić Niy bamonć mje! Nie mieszaj mi w głowie!
mięsień muskla Chop musi mieć fest muskle. Mężczyzna powinien mieć dobrze rozwinięte mięśnie.
mięso miyso Juzaś niy ma miysa na łobiod. Znowu nie ma mięsa na obiad.
migdały mandle Dowo sie do zisty mandle abo niy? Czy do babki dodaje się migdały, czy nie?
miotła mietła Sam jes tela marasu, że cza iść po mietła. Tu jest tyle brudu, że trzeba pójść po miotłę.
mirt merta Fto mo merta na łogródku? Kto hoduje mirt na ogródku?
miska waszpek Dej sam jaki waszpek. Podaj tu jakąś miskę.
mleko mlyko Kaj żeś łostawioła kana na mlyko? Gdzie zostawiłaś bańkę na mleko?
młodzieniec karlus Paczcie pani, tyn wasz synek to już jes gryfny karlus. Niech pani popatrzy, pani syn wyrósł na przystojnego młodzieńca.
młotek motek Ślecioł mi motek jak żech robioł na dachu. Kiedy pracowałem na dachu spadł mi młotek.
mocno fest Cza sam dać dobry klyj coby fest czimało. Należy dać tutaj dobry klej, żeby mocno trzymało.
moczyć tonkać Starzik tonko żymła we mlyku. Dziadek moczy bułkę w mleku.
modlić się rzykać We kościele sie rzyko a niy śmieje. W kościele należy się modlić, a nie śmiać.
morela aprikołza Byś mogła kupić trocha aprikołzów. Mogłabyś kupić nieco moreli.
motorower moplik Niy łaź piechty, kup sie moplik. Nie chodź piechotą, kup sobie motorower.
motyl szmaterlok Na wiosna bydom zaś furgać szmaterloki. Wiosną znów będą latać motyle.
mowa, język godka Niy znom ty godki. Nie znam tego języka.
mówić godać Poradzisz godać po ślonsku? Potrafisz mówić po śląsku?
mówić padać Co to padosz? O czym mówisz?
mówić od rzeczy fandzolić Moj chop niykiedy fanzoli. Mój mąż czasem mówi od rzeczy.
mówić po niemiecku (żartobliwie) diderdasować Stoli tam i sie diderdasuwali. Stali tam i rozmawiali po niemiecku.
mrówka amajza Amajza wlazła na kwiotek. Mrówka weszła na kwiatek.
murarz mulorz Moj chop robi za mulorza. Mój mąż pracuje jako murarz.
musztarda zynft Chcecie to zymftu do tego wusztu. Chce pan musztardę do kiełbasy?
myszkować, szukać sznupać Za czym to tak sznupiesz? Czego tak szukasz?

 

N na piechotę piechty Jedziesz na kole abo idziesz piechty? Pojedziesz na rowerze czy pójdziesz piechotą?
na zdrowie (toast) pyrsk No to pyrsk! Więc na zdrowie!
naczynie na mleko szkopek Dejcie mi szkopek, bo ida po mlyko. Podajcie mi naczynie, bo idę po mleko.
nadsztygar obersztajger Dobrze, że żeś jes, bo obersztajger już ryczoł. Dobrze, że jesteś, bo nadsztygar już krzyczał.
nagle łoroz Jechali my bankom a tu łoroz kontrola. Jechaliśmy tramwajem a tu nagle kontrola.
najpierw nojprzód Nijprzód robota, potym szpasy. Najpierw praca, żarty później.
nakrętka muterka A kaj mosz muterka? A gdzie podziałeś nakrętkę?
nakrochmalić wyszkrobić Możecie wyszkrobić ta płachta. Może pani nakrochmalić to prześcieradło.
nakrzyczeć nazdać Jak przidzie do dom to mu nazdom. Kiedy wróci do domu, nakrzyczę na niego.
nalepka abcybilder Wejrzi sie na abcyninder. Spójrz na nalepkę.
nałapać nachytać Jak fto chce chytać ryby najprzód musi nachytać chroboków. Jeżeli ktoś chce łowić ryby musi najpierw nałapać robaków.
napój musujący, oranżada, woda mineralna brauza Cołki dziyń boło tak gorko, co żech wypioł kista brauzy. Przez cały dzień było tak gorąco, że wypiłem skrzynkę wody mineralnej.
naprawdę naprowdy Co to godosz, naprowdy? Cóż ty opowiadasz, naprawdę?
narożnik budynku, kąt w pomieszczeniu eka Sam mosz siedym metrów: łod eki do eki. Tutaj jest siedem metrów od narożnika do narożnika.
narzeczona lipsta Zaroski przidzie moja lipsta. Zaraz przyjdzie moja narzeczona.
narzeczony szac Mosz tela lot, że byś już musiała mieć szaca. Masz tyle lat, że powinnaś mieć już narzeczonego.
nasyp kolejowy beszong Na beszongu rosła trowa. Na kolejowym nasypie rosła trawa.
nasypać nasuć Suj te wągle ze kołkastli. Nasyp węgla z węglarki.
nauczyciel rechtor Rechtor mioł cołki dziyń utropa. Nauczyciel martwił się cały dzień.
nerwowość przed podróżą rajzyfiber Juzaś mom rajzyfiber. Znów jestem nerwowy przed podróżą.
nic psińco Psińco mi z tego łostało. Nic mi z tego nie zostało.
nie Ślązak gorol Gorol niy rozumiy śląski godki. Nie Ślązak nie rozumie śląskiej gwary.
niebawem chnet Chnet bydzie ćma. Niedlugo zrobi się ciemno.
niebieski modry Kfiotki som rostomajte: jedne czerwone, inksze modre. Kwiatki są różne: jedne czerwone, inne niebieskie.
niechętnie niyrod Niyrod pija piwo, wola brauza. Niechętnie piję piwo, wolę napoje gazowane.
niechlujna kobieta flompa Łoblycz sie do porządku, bo bydziesz wyglądać jak jako flompa. Ubierz się porządnie, bo inaczej będziesz wyglądać jak kobieta niechlujna.
niedziela niydziela Bez niydziela cza lazić we szakecie. W niedzielę należy chodzić w marynarce.
niektóry niekiery Niekiero baba to poradzi zrobić stogo haja. Niektóre kobiety potrafią zrobić wielką awanturę.
nieodpowiedni ańfachowy Tyn binder to mosz richtig ańfachowy. Twój krawat jest bardzo nieodpowiedni.
nieraz niyroz Do omy jeżdżymy cugiym, niyros sznelcugiym. Do babci jeździmy pociągiem, nieraz pośpiesznym.
nieudacznik, biedak borok Juzaś tyn borok siedzi we robocie. Ten biedak znów jest w pracy.
niezdara klipa Taki srogi karlus a tako klipa. Taki duży młodzieniec, a taki niezdarny.
nikt żodyn Żodyn niy jes taki gryfny jak jo. Nikt nie jest taki piękny jak ja.
noga szłapa Dzwigni yno szłapa. Podnieś nogę.
nos kichol Mo tako ryma, że go kichol boli. Ma taki katar, że aż go nos rozbolał.


ANTRYJ.PL
redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

tel.: 32 284 36 85

słownik śląski   górny śląsk   śląska gwara