słownik śląski   górny śląsk   śląska gwarasłownik gwary śląskiej O - Ś

polsko-śląski

O obcas abzac Abzac mi sie złomoł. Złamałam obcas.
obcas kromflek Idź prosto, bo sie połomiesz kromfleki. Idź prosto, bo połamiesz sobie obcasy.
obiad łobiod Ło ftory bydzie łobiod? O której godzinie będzie obiad?
obierki łoszkrobiny A łoszkrobiny żeś wyciep? Wyrzuciłeś obierki?
obok kole Kole gruby boła srogo hołda. Obok kopalni była duża hałda.
obrażać się, gniewać gorszyć sie Już sie na mje niy gorsz. Nie gniewaj się już na mnie.
obrus serwet Bioły serwet jest na świynto a modry na beztydziyń. Biały obrus jest od święta a niebieski na zwykłe dni.
oczy ślypia Mjoł takie zielone ślypia. Miał takie zielone oczy.
odcisk, bąbel blaza Łod kilofa mom blazy. Od kilofu zrobiły mi się odciski.
odpowiedni akuratny Tyn ancug bydzie akuratny. Ten garnitur będzie odpowiedni.
odwiedziny bezuch We szczoda mom bezuch. W środę będę miał odwiedziny.
ogień łogiyń Dociep tam trocha dzewa do łognia. Dorzuć trochę drewna do ognia.
ognisko fojera Na jesiyń zrobiymy na placu fojera. Jesienią rozpalimy na podwórku ognisko.
ogromny epny Zaro za Katowicami jes epno hołda. Niedaleko od Katowic znajduje się ogromna hałda.
ojciec fater Fater durś łazi we hucie. Ojciec ciągle chodzi w kapeluszu.
okulary bryle Do auta mom mieć bryle. W samochodzie powinienem założyć okulary.
ołówek blajsztift Szkrajbuj blajsztiftym, bydzie leko zgumować. Pisz ołówkiem, wtedy będzie łatwo to zetrzeć.
opowiadać prawić Dobrze prawi. Dobrze mówi.
opowiadać głupstwa fulać Lubia ś niymi łosprawiać, bo łoni niy fulajom. Lubię z nimi rozmawiać, bo nie opowiadają głupot.
oranżada łorynżada Po wiela ta łorynżada? Ile kosztuje oranżada?
ostroga szporń Do konia mosz mieć szporń. Do konia powinieneś mieć ostrogę.
oszczędzać szporować Moja baba niy umiy nic uszporować. Moja żona nie potrafi niczego zaoszczędzić.
ośmieszać się, kompromitować blamować się Niy blamuj sie chopie. Nie ośmieszaj się człowieku.
Ó ósma część czegoś achtlik Coś to wypioł? Ani achtlik. Dlaczego tak mało wypiłeś, to nawet nie jedna ósma litra.

 

P palacz kurzok Taki kurzok by sie móg kupić fojercok. Taki palacz mógłby sobie kupić zapalniczkę.
palić papierosy kurzić Jo niy wiedzioł, że ty kurzisz. Nie wiedziałem, że palisz papierosy.
palić w piecu hajcować Bez zima cza fest hajcować. Zimą trzeba mocno palić w piecu.
panna frela Z ni to już jest prawdziwo frela. Ona jest już prawdziwą panną.
panna z dzieckiem zowitka W naszym familoku som baby na wydaniu, wydane i zowitki. W naszym budynku rodzinnym mieszkają panny na wydaniu, mężatki i panny z dziećmi.
papier ścierny pucpapior Juzaś mi brakło pucpapioru. Znowu mi zabrakło papieru ściernego.
papierosy cygaryty Cygaryty sie czimie w kabzie. Papierosy trzyma się w kieszeni.
papierowy papiorzany Dejcie mi jedna tytka ale papiorzano. Poproszę o jedną torebkę ale papierową.
papucie lacie Niy chca dostać na geburstak juzaś laciów. Nie chcę znowu dostać na urodziny papuci.
parasol paryzol Na co ci paryzol, jak bydzie słońce? Po co ci parasol skoro będzie świeciło słońce?
pastwisko pasionek Koń to jes na pasionku abo kaj? Koń jest na pastwisku czy gdzieś indziej?
pączek krepel Wiela krepli byś to chciała? Ile chcesz pączków?
pchła wancka Byle żeś wancków niy chycioł. Byle byś nie złapał pcheł.
pedał w rowerze pyndala Pyndala mi się urwała przi kole. Urwał mi się pedał w rowerze.
pełno połno Mom połno szolka zeltra. Mam szklankę pełną wody mineralnej.
perfumy parfin A czym to pani woniocie, mocie nowy parfin? Czym pani pachnie, ma pani nowe perfumy?
pędzić gzuć Widzieli go gzuć na kole kole banhofu. Widziano go jak pędził na rowerze obok dworca.
pianino, fortepian klawiyr Łod ni synek poradzi grać na klawiyrze. Jej syn potrafi grać na pianinie.
piasek piosek Tukej niy ma ziymi, som piosek. Tutaj nie ma ziemi, jest wyłącznie piasek.
pić duldać Dudloł tyn zelter aże cały wydudloł. Pił tę wodę mineralną aż całą wypił.
pieczątka sztympel Na listku mo być sztympel. Na liście powinien być stempel.
pielgrzymka ponć Pódziesz latoś na ponć? Pójdziesz w tym roku na pielgrzymkę?
pierścionek pieszczonek Szac doł mi gryfny pieszczonek. Narzeczony podarował mi piękny pierścionek.
piękny, ugłaskany ciaciany Ale mocie tyn kamerlik wyciaciany. Ale pani ma piękny pokoik.
piętro sztok Ida klachać na drugi sztok. Idę sobie poplotkować na drugie piętro.
pijak chachor Coby z ciebie niy boł chachor. Obyś nie został pijakiem.
pijany naprany Naprany mo siedzieć w doma a niy lotać łod borsztajnu do borsztajnu. Pijany powinien siedzieć w domu a nie biegać od krawężnika do krawężnika.
pik (w kartach) grin Coś mi dzisio włażom same griny. Jakoś dziś dostaję tylko piki.
pilnik fajla Niy czaskej motkiym yno nojprzód sie do tego weź fajla. Nie uderzaj młotkiem, weź najpierw pilnik.
pilnować wachować Mosz wachować placu a niy sie smykać. Powinieneś pilnować podwórka a nie się włóczyć.
piła tarczowa krajzyga Kamrat mi sprzedoł mocno krajzyga. Kolega sprzedał mi mocną piłę tarczową.
piłka do gry bal Kaj zaś jes mój bal? Gdzie podziała się moja piłka?
piłka nożna fusbal Do fusbalu niy cza epnego stadionu, styknie trocha placu pod lasym. Do gry w piłkę nożną nie trzeba wielkiego stadionu, wystarczy nieco miejsca pod lasem.
piorunochron blizablajfer Na chałpie cza mieć blizablajfer. Na domu powinien być piorunochron.
pisać szkryflać Naszkryfloł mi listek, ale wiela co niy naszkryfloł. Napisał do mnie list, ale krótki.
pisanka kroszonka Gryfne mocie te kroszonki. Ładne ma pani pisanki.
pistolet pistola Wojok może mieć tak samo pistola. Żołnierz może mieć również pistolet.
plama flek Łobloła sie bonkawom i teroski mo flek na szczewiku. Oblała się kawą i teraz ma plamę na bucie.
plotkować klachać Ida sie poklachać. Idę sobie poplotkować.
plotkować, dużo mówić paplać Niy paplej tela. Nie mów tak dużo.
plotkować, głośno mówić rajcować Baby to by yno rajcowały. Kobiety najchętniej by plotkowały.
płaski plaslaty Co te kreple mocie takie plaskate? Dlaczego pani pączki są takie płaskie?
płaskostopie platfus Niy boł przi wojsku, bo mioł platfus. Nie służył w wojsku z powodu płaskostopia.
płaszcz mantel Kupia sie nowy mantel na zima. Kupię sobie nowy płaszcz na zimę.
płatki owsiane chaberfloki Chaberfloki to som dobre do bajtli. Płatki owsiane dobre są dla dzieci.
płot pot Kotowi jes jedno, poradzi przelyź bez pot. Kotu jest wszystko jedno, potrafi przejść przez płot.
pocalunek dziubek Dej mi dziubka i niy godej tela. Pocałuj mnie i nie mów tyle.
pociąg pośpieszny sznelcug Sznelcug sam niy stowo. Pociąg pośpieszny tutaj się nie zatrzymuje.
pociąg, pęd cug Ło ftory mosz cug? O której godzinie odchodzi twój pociąg?
poczekaj doczkej Doczkej na oma, łona ci fszysko powiy. Poczekaj na babcię, ona ci wszystko powie.
poddasze gibel Fciep te stare graty na gibel. Wrzuć stare sprzęty na poddasze.
podeszwa zola Coś mosz na zoli. Coś masz na podeszwie.
podgrzewacz elektryczny kocher Jak niy ma pieca, dobry i kocher. Kiedy nie ma pieca dobry i podgrzewacz elektryczny.
podkład kolejowy z drewna szwela Weznymy krajzyga i potnymy te szwele. Weźmiemy piłę tarczową i potniemy te podkłady.
podlewaczka giskana Ta giskana jes połno abo próżno? Ta podlewaczka jest napełniona czy pusta?
podlizywać się podchlybiać sie Już mi sie tak niy podchlybiej. Już mi się tak nie podlizuj.
podlizywać się przichlybiać sie Po jakiymu sie do niego przichlybiosz? Dlaczego mu się podlizujesz?
podłoga dylina Pomyj dyliny w chałpie, bo som już czorne. Umyj w domu podłogi, bo są już zabrudzone.
podnieść dźwignonć Ciynszko sie dźwignąć z leżanki. Trudno się podnieść z tapczana.
podróż rajza Dugo bydzie ta wasza rajza? Czy pana podróż będzie długa?
podróż wander Pódź pojadymy na jaki wander. Choć wybierzemy się w jakąś podróż.
podrzeć potargać A po jakiymu mosz potargany heft? Dlaczego masz podarty zeszyt?
podrzutek, nigrzeczne dziecko podciep Tyn łod ni bajtel to jes łokropny podciep. Jej dziecko jest bardzo niegrzeczne.
podwieczorek swaczyna Dziś swaczyna momy ćwierć na szosto. Dziś podwieczorek mamy piętnaście minut po piątej.
pokój izba W doma my mieli dwie izby, kuchnia i antryj. W domu mieliśmy dwa pokoje, kuchnię i przedpokój.
pokręcony, pomylony pofyrtany Nasz opa cołki żywot boł taki pofyrtany. Nasz dziadek był taki pokręcony przez całe życie.
pokroić pokroć Cza pokroć chlyb, bo familijo godno. Trzeba pokroić chleb, bo rodzina jest głodna.
pokrywa , wieczko dekiel Symni sie dekiel z ty biksy to zobejrzisz co jes we poszczotku. Zdejmij pokrywę z puszki, wtedy zobaczysz co jest w środku.
polerować, czyścić glancować Prziszoł twój szac w glancowanych szczewikach. Przyszedł twój narzeczony w wypolerowanych butach.
policzki paple Chamster to mo dopiyro srogie paple. Chomik to ma naprawdę duże policzki.
położyć się legnonć sie Legni sie, boś sie richtig narobioł. Połóż się, bo naprawdę się napracowałeś.
południe połednie Dopiyro co było sześ a już połednie. Dopiero była godzina szósta a tu już południe.
pomarańcza apluzina Zjydz co, choby apluzina. Zjedz coś, przynajmniej pomarańczę.
pomiatać, brudzić ciorać Niy ciorej tak tym heftym, bo ci się pomarasi. Nie pomiataj tak zeszytem, bo ci się wybrudzi.
pomidor tomata Posłałach moigo chopa po dwa fonty tomatów. Wysłałam mojego męża po kilogram pomidorów.
pompować plompać Naplompej sie luftu przi kole. Napompuj sobie powietrza w rowerze.
popielniczka aszynbecher Wyciep no ze aszymbechra, bo tam jest połno. Wyrzuć zawartość popielniczki, bo jest pełna.
poprzeczka lata (w piłce nożnej) To był prawie nec, ale bal piznoł w lata. Prawie była bramka, ale piłka uderzyła w poprzeczkę.
poręcz gelynder Czim sie gelyndra to niy ślecisz ze słodów. Trzymaj się poręczy, wtedy nie zlecisz ze schodów.
portfel briftasza Nowo mocie ta briftasza? Pana portfel jest nowy?
portmonetka portmanyj Portmanyj połny, moga sie nakupić szatów. Portmonetka pełna, mogę sobie nakupić sukienek.
postrzeleniec fimel Loto po mieście jak jaki fimel. Biega po mieście jak postrzeleniec.
poszczęścić się podarzić sie To wom sie pani podarziło. To się pani poszczęściło.
poślizgnąć się ujechać Ujechoł żech na skórce ze apfelziny. Poślizgnąłem się na skórce z pomarańczy.
potrącić sztuchnonć Po jakiymu mje sztuchosz? Dlaczego mnie potrącasz?
powiedzieć pedzieć Zapomłach ci to pedzieć. Zapomniałam ci o tym powiedzieć.
powiesić łobiesić Cza iś łobiesić fana we łoknie. Należy iść wywiesić flagę w oknie.
powietrze luft Jak ci sam źle to idź na luft. Jeżeli ci tutaj źle, wyjdź na powietrze.
powoli poleku Niy bydymy lecieć, pódymy sie po leku. Nie będziemy biec, pójdziemy sobie powoli.
poziomnica waserwoga Jak niy bydziesz mioł waserwogi to ci wyndzie krziwo. Jeśli nie użyjesz poziomnicy, wyjdzie krzywo.
pół halba Styknie jedna halba. Wystarczy pół litra (wódki).
pół kilo font Dejcie mi font krupnioków. Poproszę o pół kilo kaszanki.
półbuty halbki Wczora sam prziszoł we nowych halbkach. Wczoraj pojawił się tutaj w nowych półbutach.
później niyskorzi Wszystko zrobia, ale niyskorzi. Zrobię wszystko, ale później.
późno niyskoro Pacz jak sie niyskoro łoroz zrobiyło. Poparz jak się nagle zrobiło późno.
pracowity robotny Fto sam niy jest robotny? Kto tutaj nie jest pracowity?
pralnia waszkuchnia Konsek izby dzisio styknie za cało waszkuchnia. Dziś zamiast pralni wystarczy kawałek pokoju.
prasować biglować Mom wiela biglowania dzisioj. Mam dziś dużo prasowania.
prawdziwy, właściwy istny Fszyscy godali, że to jes istny miglanc. Wszyscy mówili, że to prawdziwy kombinator.
prąd elektryczny sztrom Bydzie ćma, bo sztromu niy ma. Będzie ciemno, bo nie ma prądu.
prezent gyszynk Geburstak jes dobry, bo sie dostowo gryfne geszynki. Urodziny są dobre, bo wtedy dostaje się ładne prezenty.
probostwo fara Na fara to cza iś prosto. Żeby dojść do probostwa trzeba iść prosto.
proboszcz farorz Farorz dugo dziś siedzioł we suchatelnicy. Ksiądz proboszcz długo dziś siedział w konfesjonale.
proca szljoder Mosz niy szczilać ze szlojdra! Masz nie strzelać z procy!
proszek do pieczenia bakpulwer Idź do sklepu, bo niy mom bakpulweru. Idź do sklepu, bo nie mam proszku do pieczenia.
przebita opona pana Jechoł do miasta i chycioł pana. Jechał do miasta i w rowerze przebiła mu się opona.
przecież dyć Dyć to normalne cygaństwo. Przecież to zwykłe kłamstwo.
przecież przeca Przeca wiym, że żeś wydano. Przecież wiem, że wyszłaś za maż.
przecinak majzel Na coś to łostawioł majzel na fiśli? Dlaczego zostawiłeś przecinak na strychu?
przed siebie przedsia Szoł tak cołki dziyń przedsia. Szedł tak cały dzień przed siebie.
przedpokój antryj Łostow szczewiki we antryju. Pozostaw obuwie w przedpokoju.
przekleństwo (delikatne) pierona Pierona, juzaś pana! Niech to szlag trafi, znowu złapałem gumę w rowerze!
przekręcać inacyć Co mu powiym to poradzi inacyć. Wszystko co mu powiem potrafi przekręcić.
przerwa chorobowa w pracy rewjyr Jak żeś jes chory to idź na rewjyr. Skoro jesteś chory weź sobie wolne od pracy.
przestać ustoć Ustoń z tym larmym. Przestań już krzyczeć
prześcieradło płachta We sobota byda bigluwać płachty. W sobotę wyprasuję prześcieradła.
przewrócić się, upaść liznąć Jechoł na kole i liznął. Jechał rowerem i przewrócił się.
przyglądać się dziwać sie Podziwej sie jako srogo chałpa. Popatrz jaki duży dom.
przygotowywać rychtować Narychtuj yno jaki łobiod. Przygotuj jakiś obiad.
przyjrzeć się podziwać sie Podziwej sie jako mo zopaska. Popatrz jaki ma fartuch.
przynudzać smyndzić Opa cołki czos smyndzi. Dziadek cały czas przynudza.
przypadek cufal Trefiyli my sie bez cufal. Spotkaliśmy się przez przypadek.
przypadek tref Pacz co za tref! Popatrz co za przypadek!
przypomnieć sobie spomnieć sie Spomni sie jak żeś był za bajtla. Przypomnij sobie jak byłeś dzieckiem.
pszczoła bina Biny lecom do kwiotków. Pszczoły lecą do kwiatków.
ptak, hobby ptok Szkat to jest ważny ptok na Ślonsku. Gra w skata to ważne hobby na Śląsku.
pudełko kastlik Cza mu spaczeć jaki kastlik na graczki. Trzeba mu zorganizować jakieś pudełko na zabawki.
pusty prozny Sam mosz dwie krauze połne i jedna prozno. Tutaj masz dwa słoiki pełne i jeden pusty.
puszka biksa Skryj te szkloki do biksy. Schowaj landrynki do puszki.
R radość uciecha Z tym karoselem to my mieli fest uciecha. Z karuzeli mieliśmy dużo radości.
reumatyzm rejmatyka Chyto mje rojmatyka. Zaczyna mi się atak reumatyzmu.
ręcznik hantuch Idź do waszkuchnie i prziniyś sam hańtuch. Idź do pralni i przynieś tutaj ręcznik.
rękawiczki ze skóry glazyjki Sam sprzedowajom glazyjki na zima. Tutaj sprzedają skórzane rękawiczki na zimę.
robak chrobok Pełno sam rostomajtych chroboków. Mnóstwo tutaj różnych robaków.
robić na drutach sztrykować Downi to żech wiela sztrykowała a teroski nic a nic. Kiedyś dużo robiłam na drutach a teraz nie.
rodzice łojce Moi łojce nigdy ni gańby niy narobiyli. Moi rodzice nigdy nie przynieśli mi wstydu.
rodzina familio Kożdo familio mo swoigo elwra. W każdej rodzinie jest jakiś obibok.
rolnik, gospodarz bamber Teroski bambry majom wiela roboty. Obecnie rolnicy mają dużo pracy.
rower koło Na kole to jo gzuł yno za bajtla. Na rowerze pędziłem tylko jako mały chłopiec.
rozebrać seblyc Seblyc szczewiki i sie zicni. Zdejmij buty i usiądź.
rozmaity roztomajty We sklepie majom roztomajte zokle. W sklepie są różne skarpetki.
rozmawiać łosprawiać Łosprawiali my wczora ło twoi babie. Rozmawialiśmy wczoraj o twojej żonie.
rozregulowany rozlajerowany Tyn wasz moplik jest cołki rozlajerowany. Pana motorower jest całkiem rozregulowany.
rów przikopa Przikopa szła wele cesty. Wzdłuż drogi przebiegał rów.
rów, krawędź rant Niy łopiyrej sie ło rant łod stoła. Nie opieraj się o krawędź stołu.
rura ruła Ruła łot pieca może być gorko. Rura pieca może być gorąca.
rynsztok ryśtok Wyciep tyn papior do ryśtoka. Wyrzuć ten papier do rynsztoka.
rzeczywiście richtig To boł richtig dobry chop. To był naprawdę dobry mężczyzna.
rzeźnik masorz Nasz masorz poradzi zrobić nolepsze krupnioki. Nasz rzeźnik przygotowuje najlepszą kaszankę.
rzodkiewka radiska Dowocie radiska do szałotu? Dodaje pani rzodkiewkę do sałatki?
rzucać ciepać Bal idzie kulać, ale ciepać niym tak samo idzie. Piłkę można turlać, ale da się także nią rzucać.

 

S salceson prezwuszt Jo bych kciała font prezwusztu. Poproszę o pół kilo salcesonu.
sałata, sałatka szałot Mom smak na szałot. Mam ochotę zjeść sałatkę.
samolot fliger Abo pojadymy banom, abo polecymy fligrym. Albo pojedziemy pociągiem, ale polecimy samolotem.
sandały zandale Niy łaź po bosoku, weź sie choby zadnale. Nie chodź boso, załóż chociaż sandały.
schody słody Jedyn słazioł słodami w dół, a ty drugi - szoł na wiyrch. Jeden schodzi schodami w dół, drugi - do góry.
schodzić słazić Słaź z fiśli i niy godej tela. Złaź ze strychu i nie mów tyle.
ser kyjza Oma poradzi zrobić kyjza z mlyka. Babcia potrafi zrobić ser z mleka.
ser domowy hałskyjza Downi to sie robiyło w doma hałskyjza. Kiedyś wyrabiano ser domowy w domach.
siadać zicać Zicni sie chopie. Usiądź człowieku.
siatka nec Wciep sie tyn grincojg do neca i idymy warzić. Włóż warzywa do siatki i chodźmy gotować.
sień siyń Szczewiki wyciyrej w siyni. Buty wycieraj w sieni.
siniak, bolące miejsce bolok Jak sie pizniesz to mosz bolok. Gdy się uderzysz, masz siniaka.
skała, kamień berg Idzie sie piznonć ło tyn berg na placu. O kamień na podwórku można się uderzyć.
skarpeta fuzekla Bajtle rade lotajom po dylinie we samych fuzeklach. Dzieci lubią biegać po podłodze w samych tylko skarpetach.
skarpetki zokle Symuj szczewiki i zokle. Zdejmij buty i skarpety.
skat, gra karciana szkat Rod grom we szkata. Lubię grać w skata.
składać życzenia winszować Winszuja ci sto lot we zdrowiu. Życzę ci sto lat w zdrowiu.
skok, wywrotka ynta Bez lato my szczilali ynty do wody. Latem skakaliśmy do wody.
skrzynka kista Kup jako kista zeltra. Kup skrzynkę wody mineralnej.
skrzynka na listy brifkastla Kupcie sie nowo brifkastla, bo staro sie zatła. Powinniście kupić nową skrzynkę na listy, bo stara się zacięła.
słodzić cukrować Ludziom cza niykiedy cukrować. Ludziom należy czasem słodzić.
słoik krauza Te czi krauzy som do omy. Te trzy słoiki są dla babci.
słoń elefant Elefanty i afy żyjom we Afryce. Słonie i małpy żyją w Afryce.
słownik dykcjonorz Jak niy znosz jakigo słowa to sie podziwej na dykcjonorz. Jeśli nie znasz jakiegoś słowa, zajrzyj do słownika.
smakołyk maszkyt Kup jakich maszkytów do bajtli. Kup chłopcom jakichś smakołyków.
smalec tuste Do tustego lepszy jes chlyb jak żymła. Do smalcu lepszy jest chleb niż bułka.
smażone ziemniaki bratkartofle Dzisio na łobiod som bratkartofle. Dziś na obiad mamy smażone ziemniaki.
smoczek nupel Niy wyłaź z bajtlym z doma bez nupla. Kiedy wychodzisz z domu z dzieckiem, nie zapominaj smoczka.
smoła tera Ćma choby we kanie z terom. Ciemno jak w bańce ze smołą.
smołować terować We sobota terujymy dach we chałpie. W sobotę będziemy smołować dach domu.
sos zołza Na łobiod była rolada, modro kapusta, czorne kloski a zołza. Na obiad była rolada, czerwona kapusta, kluski śląskie i sos.
spać nynać Łon nynoł jak jaki bajtel. Spał jak małe dziecko.
spaść ślecieć Dej sie pozór, bo ślecisz ze słodów. Uważaj, bo zlecisz ze schodów.
spawanie szwajsuwanie Fto poradzi szwajsuwać? Kto potrafi spawać?
specjalnie, na złość prawie Prawie niy puda do sklepu! Na złość nie pójdę do sklepu!
spodnie galoty Jak skokoł bez pot to sie potargoł galoty. Kiedy przeskakiwał przez płot, podarł sobie spodnie.
spotkać kogoś trefić kogoś Trefiyli my się we szynku. Spotkaliśmy się w gospodzie.
spódnica kieca Jako gryfno modro kieca. Jaka ładna niebieska sukienka.
spóźnić się uniyskorzić sie Uniyskorzili my sie na cug. Spóźniliśmy się na pociąg.
sprężyna fedra We tym starym zygorze szczelyła fedra. W tym starym zegarze pękła sprężyna.
sprzączka halter Spacz sie jaki halter. Załatw sobie jakąś sprzączkę.
sprzączka przy pasie kopla Jak sie kopla popsuje to ci ślecom galoty. Jeżeli zepsuje się sprzączka przy pasie, spadną ci spodnie.
sprzyjać, kochać pszoć Ciebie pszajom wszyskie dziołchy. Sprzyjają ci wszystkie dziewczyny.
srebro, srebrne szczybro Downi boły gruby ftore wydobywały szczybro ruda. Dawniej działały kopalnie, które wydobywały rudę srebra.
stacja benzynowa tanksztela Auto to yno jeździ łod tankszteli do tankszteli. Samochód jeździ tylko od stacji benzynowej do stacji benzynowej.
stanik lajbik Po jakiymu to łazisz bez lajbika? Dlaczego chodzisz bez stanika?
staw stow Latoś we stawie jes mało wody. W tym roku w stawie jest mało wody.
stoisko sztand Pacza za sztandym ze kołoczkami. Szukam stoiska z drożdżówkami.
stokrotka gynsi pympek Nazbiyrej swoi lipście chocio gynsi pympków. Nazbieraj dla swojej narzeczonej chociaż stokrotek.
stół stoł Co to za stoł bez serweta. Cóż to za stół bez obrusu.
straszydło bebok Wyglondosz jak jaki bebok. Wyglądasz jak jakieś straszydło.
straż pożarna fojerwera Robota we fojerwerze to jes dobry fach. Praca w straży pożarnej to dobry zawód.
strażak fojerman Po drodze jechali fojermony swoim autym. Drogą jechali strażacy swoim wozem.
stroić się sztiglować się Czecio godzina nom sie dziołszka sztigluje. Już trzecią godzinę dziewczyna nam się stroi.
strojniś, elegant gryfcok Pacz co za gryfcok tam stoi przy borsztajnie. Popatrz jaki elegant stoi przy krawężniku.
strych fiśla Stare graty oma kozała wyniyś na fiśla. Stare sprzęty babcia kazała wynieść na strych.
strzelba wiatrówka luftbiksa Ida sie poszczilać z luftbiksy. Idę sobie postrzelać z wiatrówki.
stukać klupać Zobejrz fto tam klupie do dźwiyrzy. Sprawdź kto tam puka do drzwi.
suchary cwibak Bez lato my roz jedli cwibak. Latem pewnego razu jedliśmy suchary.
sufit gipsdeka Niy fszyskie malujom gipsdeka na bioło. Nie wszyscy malują sufit na kolor biały.
sukienka klajt Juzaś mosz pomaraszony klajt. Znowu ubrudziłaś sukienkę.
sukienka szaty Na ta rajza musza mieć nowe szaty. Na tę podróż muszę mieć nową sukienkę.
sypać suć Wysuj sam pioch na kupa. Wysyp piasek na kupę.
syty pojedzony No, teroski to żech jest pojedzony. No, teraz to czuję się syty.
szafa szrank Szaty czimia we szranku. Sukienki przechowuję w szafie.
szczypiorek sznitlok Smażonka bydzie ze sznitlokiym abo bez? Jajecznica będzie ze szczypiorkiem czy bez?
szedł szoł Łon juzaś szoł na hołda. On znów szedł na hałdę.
szelki hołzyntregi Galoty ci niy ślecom, jak sie łobleczesz hołzyntregi. Spodnie ci nie spadną, jeżeli założysz sobie szelki.
szklanka zymfciok Dej mi tyju we zymfcioku. Podaj mi herbatę w szklance.
szklanka, kubek szolka Szolka jest do poł pełno. Szklanka jest do połowy pełna.
szmaciarz chaderlok Juzaś się łoblyk jak chaderlok. Znów ubrał się jak szmaciarz.
szmata chadra Sam mosz chadra do dyliny. Tutaj jest szmata do podłogi.
szpadel ryl Bier ryl i skop ziymia kole oberiby. Weź szpatel i skop ziemię obok kalarepy.
szpilka szpyndlik Niy mosz bez cufal jakigo szpyndlika? Nie masz przypadkiem szpilki?
szpital lazaryt Tak mje gowa boli, że chyba sie legna w lazarycie. Tak mnie boli głowa, że chyba położę się w szpitalu.
sztuczna szczęka gybis Opa niy mo swoich zymbów yno gybis. Dziadek nie ma własnych zębów tylko sztuczną szczękę.
sztućce bysztek My sie kupiyli blank nowy bysztek. Kupiliśmy całkiem nowe sztućce.
sztygar sztajger Sztajger mo srogi geltak. Sztygar ma wysoką pensję.
szybko drapko Pódź sam, ino drabko. Podejdź tutaj, tylko szybko.
szybko gibko Bier sie za robota yno gibko. Bierz się do pracy tylko szybko.
szybko migym Wrocej sam yno migym. Wracaj tutaj tylko szybko.
szybko wartko Pódź pojadymy bankom, bydymy wartko w doma. Chodź pojedziemy tramwajem, będziemy szybko w domu.
szydełkować heklować Baby rade heklujom. Kobiety lubią szydełkować.
szyny glajzy Bez glajzów banka niy pojedzie. Bez szyn tramwaj nie pojedzie.

 

Ś śledzie opiekane brateringi Mom smak na brateringi. Zjadlbym śledzia opiekanego.
śmieć, błąd abfal Podziwej sie sam: som abfal. Popatrz tutaj - same śmieci.
śmierć śmiertka Śmiertka go zabrała piyńć lot tymu nazot. Śmierć zabrała go pięć lat temu.
śmietnik hasiok To niy jes futer do ludzi yno do hasioka. To jedzenie nie nadaje się dla ludzi tylko do śmietnika.
środa szczoda We szczoda bydzie miesionc jak jo jes żyniaty. W środę minie miesiąc od kiedy jestem żonaty.
środek poszczodek Mosz leżeć na poszczodku leżanki. Powinieneś leżeć na środku tapczanu.
śrubokręt szlaubyncjer Stracioł mi sie szlaubyncjer. Zgubił mi się śrubokręt.
świecić w oczy blynduwać Ber te żdżadło, bo mi blyndujesz. Zabierz to lusterko, bo mi świecisz w oczy.
święto fajer Na Barbórka jes nojwiynkszy fajer. Największe święto to Barbórka.


ANTRYJ.PL
redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

tel.: 32 284 36 85

słownik śląski   górny śląsk   śląska gwara