Słownik polsko-śląski A – C

A agrafka haszpa Bez ta haszpa mom teroski bolok. Z powodu tej agrafki mam teraz bolące miejsce. agrafka zicherka Jak sie knefel urwie to cza wżonć zicherka. Gdy urwie się guzik należy użyć agrafki. agrest sztachlok Kaj idzie kupić sztachlok? […]