źródła – Józef Lompa: Krótkie wyobrażenie histori Szląska

źródła – Józef Lompa: Krótkie wyobrażenie histori Szląska (1821) Przedmowa. Te małe dziełko podaię nauczycielom szkół Elementarnych oyczyzny, zwtym zaufaniu, że go używać mogą. Będąc przeświadczony, iż tę małą pracą moim współrodakom pożytecznym się stać mogę; zebrałem zniemieckich dzieiów (te […]

źródła – Feliks Konieczny: Dzieje Ślązka

źródła – Feliks Konieczny: Dzieje Ślązka (1897) I. Wstęp i ogólne pouczenie W Imię Boże zabieram się do pracy, ażeby braciom Ślązakom opisać przeszłość ich ziemi, ciesząc się, że książka ta przejdzie przez tysiące rąk uczciwych. Wysyłam ją do pracowitego […]