Magiczny Górny Śląsk

“Antryj” to przewodnik dedykowanym osobom, które Górny Śląsk dopiero chcą poznać. Portal prowadzi Czytelnika od historii, kultury we wszystkich jej współczesnych przejawach, historycznie ukształtowanej obyczajowość aż po śląski język oraz pełen sarkazmu i autoironii humor typowy dla tego regionu. Śląsk to ziemia pograniczna pełna kontrastów, zaskakujących połączeń i nagłych zwrotów akcji. Weźmy gwarę: z jednej strony słownik śląski jest przechowalnią wielu słów staropolszczyzny, które w literackim języku polskim już nie funkcjonują. Z drugiej – pełno w niej germanizmów: zwłaszcza tych związanych z językiem technologicznym. Są jeszcze bohemizmy obecne zwłaszcza w południowej części Górnego Śląska. Ale język śląski w wielu przypadkach ma odniesienia do języka francuskiego, rumuńskiego lub rosyjskiego; a jest jeszcze mocno obecne dziedzictwo językowe antyku w postaci łaciny i greki.