źródła – Walenty Roździeński: Officina Ferraria

źródła – Walenty Roździeński: Officina Ferraria (1612) Wyszedszy z onych insuł Wulkanowe plemięOd Greków – przyszli naprzód tu w sławackie ziemieDo Serbiej i Bośni, do Węgrów, gdzie ludzieW ten czas byli narodu słowieńskiego wszędzie.Którzy w onych krainach barzo w krótkiej […]

źródła – Józef Piernikarczyk: Księga Pamiątkowa Górnego Śląska

źródła – Józef Piernikarczyk: Księga Pamiątkowa Górnego Śląska (1923) Rozbudzenie się ducha polskiego i w ogóle uświadomienia narodowego zawdzięcza G. Śląsk w pierwszym rzędzie swym mężom opatrznościowym i wieszczom śląskim, których głównym celem życia było wpajanie zamiłowania do mowy i […]

źródła – Józef Lompa: Krótkie wyobrażenie histori Szląska

źródła – Józef Lompa: Krótkie wyobrażenie histori Szląska (1821) Przedmowa. Te małe dziełko podaię nauczycielom szkół Elementarnych oyczyzny, zwtym zaufaniu, że go używać mogą. Będąc przeświadczony, iż tę małą pracą moim współrodakom pożytecznym się stać mogę; zebrałem zniemieckich dzieiów (te […]

źródła – Feliks Konieczny: Dzieje Ślązka

źródła – Feliks Konieczny: Dzieje Ślązka (1897) I. Wstęp i ogólne pouczenie W Imię Boże zabieram się do pracy, ażeby braciom Ślązakom opisać przeszłość ich ziemi, ciesząc się, że książka ta przejdzie przez tysiące rąk uczciwych. Wysyłam ją do pracowitego […]