Słownik polsko-śląski T – W

T tabletka pila Jak mosz ryma weź sie pila. Jeśli masz katar, weź tabletkę. tablica tabula Co sam naszrajbuwali na ty tabuli? […]

Słownik polsko-śląski R – Ś

R radość uciecha Z tym karoselem to my mieli fest uciecha. Z karuzeli mieliśmy dużo radości. reumatyzm rejmatyka Chyto mje rojmatyka. Zaczyna […]

Słownik polsko-śląski N – P

N na piechotę piechty Jedziesz na kole abo idziesz piechty? Pojedziesz na rowerze czy pójdziesz piechotą? na zdrowie (toast) pyrsk No to […]

Słownik polsko-śląski L – M

L lamentować jamrać Stoła na poszczotku izby i richtig jamrała. Stała na środku pokoju i naprawdę lamentowała. lampa karbidowa karbitka Downi na […]

Słownik polsko-śląski I – K

I ile wiela Wiela to mosz lot? Ile masz lat? imię, nazwisko miano Jakie to mocie miano? Jak się pan/pani nazywa? Indianin […]

Słownik polsko-śląski F – H

F fartuch zopaska Bydziesz warzić że żeś łoblykła zopaska? Masz zamiar gotować skoro włożyłaś fartuch? ferie, wakacje feryje Jeszcze dwa tydnie i […]

Słownik polsko-śląski Ć – E

Ć ćma mota Do izby wleciała mota. Do pokoju wpadła ćma. ćwiartka kwarytka Dejcie mi kwarytka mlyka. Poproszę ćwierć litra mleka. D […]

Słownik polsko-śląski A – C

A agrafka haszpa Bez ta haszpa mom teroski bolok. Z powodu tej agrafki mam teraz bolące miejsce. agrafka zicherka Jak sie knefel […]