Słownik polsko-śląski Z – Ż

Z z powodu skiż tego Niy ma go we robocie skiż tego, że jes chory. Nie ma go w pracy, ponieważ jest chory. z powodu skuli tego Skuli mojego chopa niy moga dzisio iść na wyszkubki. Z powodu mojego męża […]

Słownik polsko-śląski T – W

T tabletka pila Jak mosz ryma weź sie pila. Jeśli masz katar, weź tabletkę. tablica tabula Co sam naszrajbuwali na ty tabuli? Co napisano na tej tablicy? taca tablet Potym prziszła łod ni cera ze tabletym. Później przyszła jej córka […]

Słownik polsko-śląski R – Ś

R radość uciecha Z tym karoselem to my mieli fest uciecha. Z karuzeli mieliśmy dużo radości. reumatyzm rejmatyka Chyto mje rojmatyka. Zaczyna mi się atak reumatyzmu. ręcznik hantuch Idź do waszkuchnie i prziniyś sam hańtuch. Idź do pralni i przynieś […]

Słownik polsko-śląski N – P

N na piechotę piechty Jedziesz na kole abo idziesz piechty? Pojedziesz na rowerze czy pójdziesz piechotą? na zdrowie (toast) pyrsk No to pyrsk! Więc na zdrowie! naczynie na mleko szkopek Dejcie mi szkopek, bo ida po mlyko. Podajcie mi naczynie, […]

Słownik polsko-śląski L – M

L lamentować jamrać Stoła na poszczotku izby i richtig jamrała. Stała na środku pokoju i naprawdę lamentowała. lampa karbidowa karbitka Downi na grubie niy boło lampów na sztrom yno karbitki. Dawniej w kopalniach nie było lamp elektrycznych tylko karbidowe. landrynka […]

Słownik polsko-śląski I – K

I ile wiela Wiela to mosz lot? Ile masz lat? imię, nazwisko miano Jakie to mocie miano? Jak się pan/pani nazywa? Indianin Indianer Było cołki czerwony, jako Indianer. Był całkiem czerwony, jak Indianin. indyk pultok Już niy momy pultoków, same […]

Słownik polsko-śląski F – H

F fartuch zopaska Bydziesz warzić że żeś łoblykła zopaska? Masz zamiar gotować skoro włożyłaś fartuch? ferie, wakacje feryje Jeszcze dwa tydnie i bydom feryje. Jeszcze dwa tygodnie i będą wakacje. fermentować gerować Japka na wino muszom nojprzód gerować. Jabłka, z […]

Słownik polsko-śląski Ć – E

Ć ćma mota Do izby wleciała mota. Do pokoju wpadła ćma. ćwiartka kwarytka Dejcie mi kwarytka mlyka. Poproszę ćwierć litra mleka. D daleko furt Tak się znaloz furt łot swoi chałupy. W ten sposób znalazł się daleko od domu. damska […]

Słownik polsko-śląski A – C

A agrafka haszpa Bez ta haszpa mom teroski bolok. Z powodu tej agrafki mam teraz bolące miejsce. agrafka zicherka Jak sie knefel urwie to cza wżonć zicherka. Gdy urwie się guzik należy użyć agrafki. agrest sztachlok Kaj idzie kupić sztachlok? […]