Dawne przysłowia

PRZYSŁOWIA I MOWY POTOCZNE LUDU POLSKIEGO W SZLĄSKUZEBRAŁJózef Lompa GODŁOCudze chwalicieSwego nie znacieSami nie wiecieCo posiadacieSt. Jachowicz W BOCHNINakładem i drukiemWawrzyńca Pisza.1858 WSTĘPPrzedmowa do niniejszego dziełka, godziłoby się choćby tylko częściowo wziaść z dzieła „Przystawia Narodowe Kazimierza Mład. Wojcickiego, Tomów […]