Herbert Hupka (1915 – 2006)

Dawid Kudełko

Śląsk i pochodzenie

Śląsk na swojej liście wielkich osobowości ma kilka sporych nazwisk i nie ma co ukrywać, że to tutaj bardzo często rodzili się Ci wielcy. Do takich osób z pewnością zaliczyć możemy Herberta Hupkę. Choć wszędzie, gdzie tylko zajrzymy widzimy jakoby Hupka powiązany głownie był z Niemcami, co wyjaśniać z pewnością może jego długotrwała obecność w niemieckiej partii politycznej konkretnie CDU (Unia Chrześcijańsko – Demokratyczna Niemiec). Tak niewielu jednak wie, ze urodzony w 1915 roku Hupka miał niemały wpływ na to co działo się na Śląsku między innymi pod względem badań naukowych. Zaczynając jednak od początku Herbert Hupka dla Polaków, w tym konkretnie Ślązaków głownie kojarzony może być, z tego na jakim terenie dorastał. Pochodził on z regionu bogatego kulturowo – mowa tutaj rzecz jasna o Śląsku. Herbert Hupka będąc związanym ze Śląskiem, zawsze podkreślał wartość tego miejsca dla jego osoby, a także pielęgnował swoje śląskie korzenie.

Choć głownie znany ze swojej roli polityka oraz dziennikarza, na terenie śląska koncentrował się głownie na stronie naukowej i kulturowej tej części Polski. Przede wszystkim Hupka starał się analizować wpływ śląskiego dziedzictwa na ogólny rozwój nauki i sztuki, jego wieloletnie badania przyczyniły się między innymi do zachowania oraz swego rodzaju promocji języka polskiego, zachowanie tradycji i historii śląska nie tylko na poziomie lokalnym, lecz także międzynarodowym. Lecz Hupka nie zaprzestał na tym, wiele jego innych badań również skupiało się na terenach Śląska. Mowa tutaj między innymi o rozwoju śląskiego przemysłu.

Sukcesy i wpływy na społeczność naukową

Jak wiadomo jako badacz, Hupka jest również autorem wielu książek czy też publikacji związanych z historią Śląska, a jego teksty wykorzystywane są przez wielu innych badaczy do poszerzenia wiedzy na te tematy. Jego teksty i publikacje poruszały między innymi tematy roli i wpływie Niemców, Czechów oraz Polaków na region Śląska czy też analizie politycznych i ekonomicznych aspektów Śląska. Warty uwagi jest również sam fakt, tego ze Hupka jako badacz głownie obszarów Śląska, nie zaprzestał swoich działań tylko i wyłącznie w tym obszarze, prowadził on również liczne badania i projekty poruszające szerszy wpływ na inne obszary badań naukowych.

Jego związki z regionem Śląska miały niebagatelny wpływ na jego sylwetkę naukową, choć dzisiaj znaczniej mniej Polaków zdaje sobie sprawę, nawet nie z tego jak duży był jego wkład, a z samego faktu, że miał duże powiązania ze Śląskiem. Hupka jak sam podkreślał zawsze wewnątrz czuł się raciborzaninem, a także jego zasługi dla tego miasta były niemałe, bowiem pomógł on między innymi w uzyskaniu 5 milionów marek zachodnioniemieckich. co zaowocowało tym, że rada miasta postanowiła przyznać mu tytuł “Zasłużonego dla Miasta Raciborza”. Zmarł 25 sierpnia 2006 roku w wieku 91 lat. W kościele św. Jakuba w Raciborzu w każdą rocznicę śmierci odprawiana jest msza żałobna, aby uczcić pamięć jego osoby.