Słownik polsko-śląski A – C

A

agrafkahaszpaBez ta haszpa mom teroski bolok. Z powodu tej agrafki mam teraz bolące miejsce.
agrafkazicherkaJak sie knefel urwie to cza wżonć zicherka. Gdy urwie się guzik należy użyć agrafki.
agrestsztachlokKaj idzie kupić sztachlok? Gdzie można kupić agrest?
agrestwieprzkiRada mom wieprzki, ale prosto s krzoka. Lubię agrest, ale taki prosto z krzaka.
akordeoncyjaJak fto poradzi grać na cyi może sie dorobić do geltagu. Jeśli ktoś potrafi grać na akordeonie może sobie dorobić do wypłaty.
aksamitzamtPo wiela mocie tyn modry zamt? W jakiej cenie jest ten niebieski aksamit?
alboaboAbo idziesz, abo sam stój. Albo chodź, albo tutaj zostań.
alboleboLebo tak, lebo tak. Albo tak, albo tak.
atramenttintaDowni to yno tintom szrajbuwali. Dawniej pisano wyłącznie atramentem.
aut (w sporcie)ausBal wylecioł na aus. Piłka znalazła się na aucie.
awanturahajaJak sie baba wnerwi to poradzi zrobić srogo haja. Gdy kobieta się zdenerwuje może zrobić wielką awanturę.
awanturałostudaCo sie trefiymy to łostuda. Ile razy się spotkamy, zawsze jest awantura.

B

babciaomaOma mieli richtik gryfny dudlik. Babcia nosiła naprawdę piękny kok.
babciastarkaMoja starka pamiynto wojna. Moja babcia pamięta wojnę.
babka piaskowazistaA co byś to zjod? Zisty ci ukroć? Co byś zjadł? Ukroić ci babki piaskowej?
bagażnik rowerowygepekTyn nec to sie weź na gepek. Połóż lepiej siatkę na bagażniku rowerowym.
bagażnik rowerowygypekLepi mjeć gypek przi kole, jak niy mieć. Lepiej mieć w rowerze bagażnik, niż go nie mieć.
bajki, bzduryberyBery mi sam godosz. Opowiadasz bajki.
bańka, pojemnik na płynkanaNa woda cza mieć kana i na mlyko tak samo. Trzeba mieć pojemnik na wodę i na mleko też.
beretberetkaMosz mieć na gowie choby beretka bez zima. Zimą powinieneś mieć na głowie chociaż beret.
beznadziejnydarymnyGodać do ciebie to jes darymno godka. Mówienie do ciebie jest beznadziejne (nie ma sensu).
bezpiecznikzicherungNoprzód sztrom musi przelyźć bez zicherungi. Najpierw prąd płynie przez bezpieczniki.
bezrobotny, obibokelwerJak sie bydziesz wydować to pacz coby to niy boł jaki elwer. Kiedy będziesz wychodzić za mąż zadbaj, by nie był to jakiś obibok.
białybiołyBioły jak śniyg. Biały jak śnieg.
biegaćlotaćYno byś lotała po sklepach. Tylko byś biegała po sklepach.
bilonklepokiMom w kabzi same klepoki. W kieszeni mam sam bilon.
bluzajaklaSeblyc sie ta jakla, bo ci bydzie gorko. Zdejmij bluzę, bo będzie ci gorąco.
błądunfalTyś to jes jedyn epny unfal. Jesteś jednym wielkim błędem.
błotnik w rowerzeszusblechKajś to szusblech stracioł? Gdzie zgubiłeś błotnik?
błoto, brudmarasNa ty drodze to jes som maras! Na tej drodze jest wyłącznie błoto!
bogaty chłoppampońJego cera wydała sie za pamponia. Jego córka wyszła za mąż za bogatego chłopa.
bosopo bosokuNiy mosz to szczewików, co lotosz po bosoku? Nie masz butów, że biegasz boso?
brama, wejścieajnfartŁostwórz ajnfart, bo byda jechoł na kole. Otwórz bramę, bo chcę wyjechać na rowerze.
brudasciarachŻeby cie yno potym niy nozwali ciarachym. Żeby cię tylko później nie nazwano brudasem.
brudzićmarasićNiy maraś mi sam w mojym kamerliku. Nie brudź mi w moim pokoju.
brzeszczotajzynblatKup ze czi nowe ajzynblaty. Kup trzy nowe brzeszczoty.
brzuchbasTela żeś jod, że mosz srogi bas. Jadłeś tak dużo, że masz duży brzuch.
brzydkiżadnyŻadne mom te kwiotki. Mam brzydkie kwiatki.
budyńpudingOma uwarzoła wczora puding. Babcia przygotowała wczoraj budyń.
bułczankażymlokBoły żymloki i krupnioki, ale my sie pojedli. Była bułczanka, kaszanka, ale się najedliśmy.
bułkażymłaSpacz mi jakoś żymła do tego wusztu. Zorganizuj dla mnie jakąś bułkę do tej kiełbasy.
bułka paryskalyngaDejcie mi ta większo lynga. Poproszę o tę większą bułkę paryską.
burakćwikłaNiy moga warzić łobiadu, bo we naszym sklepie biy boło ćwikły. Nie mogę gotować obiadu, bo w naszym sklepie nie było buraków.
burzyćbulićTyn stary mur byście musieli wybulić. Ten stary mur powinien pan zburzyć.
butelkaflaszkaDejcie mi czi flaszki zeltra. Poproszę o trzy butelki wody mineralnej.
butycharbołySeblyc te charboły, bo w doma bydzie som maras.Zejmij buty, bo inaczej w domu będzie mnóstwo błota

C

całkowicieblankTak sie umarasioł, że boł blank czorny. Tak się ubrudził, że był cały brudny.
całkowicie ganc To jes gac jedno. To jest całkowicie wszystko jedno.
całuskusikDej kusika. Pocałuj mnie.
cerowaćficowaćTeroski już żodyn fuzekli niy ficuje. Teraz już nikt nie ceruje skarpet.
chałkaplecionkaDejcie mi chlyb i dwie plecionki. Poproszę o chleb i dwie chałki.
chlewchlywWieprzki miyszkajom we chylwie. Świnie mieszkają w chlewie.
chłopaksynekNasze synki poradzom grać we fusbal. Nasi chłopcy potrafią grać w piłkę nożną.
chłopiecbajtelZa bajta jo boł rubszy jak teroski. Jako dziecko byłem grubszy niż teraz.
chodzićłazićJak fto za dużo łazi to potym sie musi legnonć. Jeśli ktoś za dużo chodzi, potem musi się położyć.
chodźpodźNiy stoj tak yno podź sam. Nie stój tak tylko podejdź tutaj.
chomikchamsterTak sie łobzar, że wyglondoł jak jaki chamster. Tak się najadł, że wyglądał jak jakiś chomik.
choroba serca, przyśpieszone bicie sercahercklekotyJak cie widza to mom hercklekoty. Kiedy cię widzę serce mi bije w przyśpieszonym tempie.
chusta na głowę mężatkipurpurkaGryfno mocie ta purpurka. Ma pani piękną chustę.
chusta na głowę w stroju ludowymmerynkaSpaczcie sie nowo merynka. Niech pani sobie kupi nową chustę.
chustka do nosasznuptychlaDej mi swoja sznuptychla. Daj mi swoją chustkę do nosa.
chustka do nosataszyntuchSam mosz taszyntuch na ryma. Tutaj masz chusteczkę na katar.
chwalićkwolićJak cie niy kwolom, kwol sie som. Kiedy cię nikt nie chwali, pochwal się sam.
chwalić sięasić sieNiy ma sie co tyla asić. Nie ma co chwalić za bardzo.
ciastokołoczMocie pani jaki kołocz? Czy jest w sprzedaży jakieś ciasto?
ciągledurśBez lato durś mi sie chce pić. Latem ciągle chce mi się pić.
ciągleporzondPorzond to samo. Ciągle to samo.
ciemnośććmaBez noc niy ma żodnego słońca yno sama ćma. W nocy nie ma słońca, jedynie ciemność.
cieszyć sięradować sięBajtle radujom się na feryje. Chłopcy cieszą się z powodu wakacji.
cmentarzsmyntorzU nos smyntorz jes za kościołym. U nas cmentarz jest za kościołem.
córkaceraZa kogo to sie wasza cera wydała? Za kogo wyszła pana/pani córka?
cukierekbombonBajtle rade jedzom bombony. Dzieci chętnie jedzą cukierki.
cytrynacytronaRod pija tyj, ale yno ze cytronom. Smakuje mi herbata, ale tylko z cytryną.
czarny, brudnyczornyBajtel jak przidzie z placu to jes cołki czorny. Kiedy dziecko wraca z podwórka jest całe ubrudzone.
czarownicaheksaWejrzała na mje choby jako heksa. Spojrzała na mnie jak jakaś czarownica.
czkawkaszczukowkaJuzaś mom szczukowka. Znowu mam czkawkę.
człowiek głupigupiNiy kożdy musi być mondry, ale tyż niy powiniyn być łod razu gupi. Nie każdy musi być mądry, ale też nie powinien być głupcem.
człowiek źle oceniany, cham, piorunpieronTyn pieron juzaś chcioł fszysko na borg. Ten cham znowu chciał wszystko wziąć na kredyt.
czwartekczwortekCzwortek jes pomiyndzy szczodom a piontkiym. Czwartek jest między środą a piątkiem.
czyeliMosz eli jaki fojercok? Masz zapalniczkę?