słownik śląsko-polski R – Ś

R

rachowaćliczyćSynek mioł śtyry roki a juże poradzioł rachować. Chłopiec miał cztery lata a już potrafił liczyć.
radiskarzodkiewkaDowocie radiska do szałotu? Dodaje pani rzodkiewkę do sałatki?
radować siecieszyć sięBajtle radujom się na feryje. Chłopcy cieszą się z powodu wakacji.
radyzadowolonyCo tyn wasz chop taki rady? Dlaczego pani mąż jest taki zadowolony.
rajakolejkaDo masorza dzisio boła raja. Do rzeźnika dziś ustawiła się kolejka.
rajcowaćplotkować, głośno mówićBaby to by yno rajcowały. Kobiety najchętniej by plotkowały.
rajzapodróżDugo bydzie ta wasza rajza? Czy pana podróż będzie długa?
rajzyfibernerwowość przed podróżąJuzaś mom rajzyfiber. Znów jestem nerwowy przed podróżą.
rantrów, krawędźNiy łopiyrej sie ło rant łod stoła. Nie opieraj się o krawędź stołu.
rechtornauczycielRechtor mioł cołki dziyń utropa. Nauczyciel martwił się cały dzień.
rejmatykareumatyzmChyto mje rojmatyka. Zaczyna mi się atak reumatyzmu.
rewjyrprzerwa chorobowa w pracyJak żeś jes chory to idź na rewjyr. Skoro jesteś chory weź sobie wolne od pracy.
richtigrzeczywiścieTo boł richtig dobry chop. To był naprawdę dobry mężczyzna.
robotnypracowityFto sam niy jest robotny? Kto tutaj nie jest pracowity?
rodzadowolony, sprzyjający czemuśJak żech mu kupiyła moplik to boł rod. Gdy kupiłam mu motorower był zadowolony.
rojberłobuzRojbry zezarły mi wieprzki we łogrodzie. Łobuzy zjadły mi agrest w ogrodzie.
rolszuływrotkiWidziałach waszo cera jeździć na rolszułach. Widziałam waszą córkę gdy jeździła na wrotkach.
romplowaćzachowywać się głośno, awanturować sięPrziszoł niyskoro i romplowoł po cały chałpie. Przyszedł późno i awanturował się w całym domu.
rozlajerowanyrozregulowanyTyn wasz moplik jest cołki rozlajerowany. Pana motorower jest całkiem rozregulowany.
roztomajtyrozmaityWe sklepie majom roztomajte zokle. W sklepie są różne skarpetki.
rubygrubyJedyn jes chudy a inszy – ruby. Jedni są chodzi, inni – grubi.
rułaruraRuła łot pieca może być gorko. Rura pieca może być gorąca.
rychtowaćprzygotowywaćNarychtuj yno jaki łobiod. Przygotuj jakiś obiad.
ryczkaławeczkaWeź sie rycka i zicni. Weź sobie ławeczkę i usiądź.
rylszpadelBier ryl i skop ziymia kole oberiby. Weź szpatel i skop ziemię obok kalarepy.
rymakatarCzeci dziyń mom ryma. Od trzech dni mam katar.
ryśtokrynsztokWyciep tyn papior do ryśtoka. Wyrzuć ten papier do rynsztoka.
rzićtyłekŁon mo wszysko we rzici. On ma wszystko gdzieś.
rzigaćwymiotowaćBył taki chory, że aże rzigoł. Był tak chory, że aż wymiotował.
rzykaćmodlić sięWe kościele sie rzyko a niy śmieje. W kościele należy się modlić, a nie śmiać.

S

samtutajPołoż sam tyn nec. Połóż tutaj tę siatkę.
seblycrozebraćSeblyc szczewiki i sie zicni. Zdejmij buty i usiądź.
serwetobrusBioły serwet jest na świynto a modry na beztydziyń. Biały obrus jest od święta a niebieski na zwykłe dni.
siednonćusiąśćLubia sie siednonć we łogrodzie. Lubię sobie usiąść w ogrodzie.
siel (szel)karo (w kartach)Dej mi karta yno niy siela. Daj mi kartę, byle nie karo.
siyńsieńSzczewiki wyciyrej w siyni. Buty wycieraj w sieni.
skiż tegoz powoduNiy ma go we robocie skiż tego, że jes chory. Nie ma go w pracy, ponieważ jest chory.
skuli tegoz powoduSkuli mojego chopa niy moga dzisio iść na wyszkubki. Z powodu mojego męża nie mogę iść dziś na darcie pierza.
słazićschodzićSłaź z fiśli i niy godej tela. Złaź ze strychu i nie mów tyle.
słodyschodyJedyn słazioł słodami w dół, a ty drugi – szoł na wiyrch. Jeden schodzi schodami w dół, drugi – do góry.
smażonkajajecznicaSmażonka to jes dobre jodło. Jajecznica to jest dobra potrawa.
smolićlekceważyć, mieć gdzieśSmola jego zolyty. Lekceważę jego zaloty.
smykać siewłóczyć sięNiy smykej sie po nocy z kamratami. Nie włócz się po nocy z kolegami.
smyndzićprzynudzaćOpa cołki czos smyndzi. Dziadek cały czas przynudza.
smyntorzcmentarzU nos smyntorz jes za kościołym. U nas cmentarz jest za kościołem.
sorońdzikusRobisz larmo jak jaki soroń. Hałasujesz jak jakiś dzikus.
spatrzećzałatwić cośSpacz sie jakie żdżadełko do moplika. Załatw sobie lusterko do motoroweru.
spodnidolnySpodnio czynść szatow mosz czorno. Pobrudziłaś sobie dolną część sukienki.
spodniokikalesonyBez zima nosza spodnioki. W zimie chodzę w kalesonach.
spomnieć sieprzypomnieć sobieSpomni sie jak żeś był za bajtla. Przypomnij sobie jak byłeś dzieckiem.
spomogaćwspieraćOma kożdego spomorze. Babcia każdego wesprze.
srogidużyMocie srogo chalpa pani. Ma pani duży dom.
starkababciaMoja starka pamiynto wojna. Moja babcia pamięta wojnę.
starzikdziadekJak niy wiysz co robić to idź sie spytać starzika. Jeśli nie wiesz co robić, idź spytaj dziadka.
stołstółCo to za stoł bez serweta. Cóż to za stół bez obrusu.
stołekkrzesłoZicni sie na stołku abo na ryczce. Usiądź na krześle albo na ławeczce.
stowstawLatoś we stawie jes mało wody. W tym roku w stawie jest mało wody.
stracićzniknąćPacz sie stracić! Znikaj stąd!
stykniewystarczy, dosyćStyknom dwie sznity z wusztym. Wystarczą dwie kromki z kiełbasą.
suchatelnicakonfesjonałKapelonek durś siedzi we suchatelnicy. Wikary ciągle siedzi w konfesjonale.
sućsypaćWysuj sam pioch na kupa. Wysyp piasek na kupę.
swaczynapodwieczorekDziś swaczyna momy ćwierć na szosto. Dziś podwieczorek mamy piętnaście minut po piątej.
symnonćzdjąćSymni jakla bo ciepło. Zdejmij bluzę, bo jest ciepło.
synekchłopakNasze synki poradzom grać we fusbal. Nasi chłopcy potrafią grać w piłkę nożną.
szacnarzeczonyMosz tela lot, że byś już musiała mieć szaca. Masz tyle lat, że powinnaś mieć już narzeczonego.
szaketmarynarkaJak chop łoblecze szaket to jes fest wysztiglowany. Kiedy mężczyzna założy marynarkę wtedy jest wystrojony.
szalterwłącznik prąduKaj mocie szalter, bo ćma i niy widza. Gdzie jest włącznik prądu, bo jest ciemno i nie widzę.
szałot
sałata, sałatkaMom smak na szałot. Mam ochotę na sałatkę.
szatysukienkaNa ta rajza musza mieć nowe szaty. Na tę podróż muszę mieć nową sukienkę.
szczewikibutyKaj som moje szczewiki? Gdzie są moje buty?
szczodaśrodaWe szczoda bydzie miesionc jak jo jes żyniaty. W środę minie miesiąc od kiedy jestem żonaty.
szczukowkaczkawkaJuzaś mom szczukowka. Znowu mam czkawkę.
szczybrosrebroDowni boły gruby ftore wydobywały szczybro ruda. Dawniej działały kopalnie, które wydobywały rudę srebra.
szelontaćmieszaćPoszelontej w ty szolce. Wymieszaj zawartość szklanki.
szkatskat, gra karcianaRod grom we szkata. Lubię grać w skata.
szkloklandrynkaSzkloki to nolepszy maszkyt. Landrynki to najlepsze smakołyki.
szkopeknaczynie na mlekoDejcie mi szkopek, bo ida po mlyko. Podajcie mi naczynie, bo idę po mleko.
szkryflaćpisaćNaszkryfloł mi listek, ale wiela co niy naszkryfloł. Napisał do mnie list, ale krótki.
szlajerwelonPodziwej sie na tyn szlajer. Popatrz na ten welon.
szlajfkawstążeczkaFto ci doł tako gryfno szlajfka? Kto ci dał taką ładną wstążkę?
szlaubyncjerśrubokrętStracioł mi sie szlaubyncjer. Zgubił mi się śrubokręt.
szljoderprocaMosz niy szczilać ze szlojdra! Masz nie strzelać z procy!
szluskoniec, zakończenieTeroski sie przeblecymy i bydzie szlus. Teraz się przebierzemy i będzie koniec.
szłapanogaDzwigni yno szłapa. Podnieś nogę.
szmaterlokmotylNa wiosna bydom zaś furgać szmaterloki. Wiosną znów będą latać motyle.
smykać siewłóczyć sięSmykali my sie po cały wsi. Włóczyliśmy się po całej wsi.
sznelcugpociąg pośpiesznySznelcug sam niy stowo. Pociąg pośpieszny tutaj się nie zatrzymuje.
sznitakromka chlebaNiy chca sznity, chca łobiod. Nie chcę kromki chleba, chcę obiad.
sznitlokszczypiorekSmażonka bydzie ze sznitlokiym abo bez? Jajecznica będzie ze szczypiorkiem czy bez?
sznupatwarz, pyskUmyj sznupa, bo mosz czorno. Umyj twarz, bo jest brudna.
sznupaćmyszkować, szukaćZa czym to tak sznupiesz? Czego tak szukasz?
sznuptychlachustka do nosaDej mi swoja sznuptychla. Daj mi swoją chustkę do nosa.
szolawinda zjazdowa w kopalniWleźli my do szole we czech. Weszliśmy do windy zjazdowej w trójkę.
szolkaszklanka, kubekSzolka jest do poł pełno. Szklanka jest do połowy pełna.
szołszedłŁon juzaś szoł na hołda. On znów szedł na hałdę.
szpangawsuwka do włosówKajś mi sie szpanga straciyła. Gdziś mi zginęła wsuwka do włosów.
szpasżart, dowcipNiy rób sie szpasu. Nie rób sobie żartów.
szporńostrogaDo konia mosz mieć szporń. Do konia powinieneś mieć ostrogę.
szporowaćoszczędzaćMoja baba niy umiy nic uszporować. Moja żona nie potrafi niczego zaoszczędzić.
szpotlawykulawy, niezdarnyCo tak łazisz choby szpotawy? Co tak idziesz jak kulawy?
szpyndlikszpilkaNiy mosz bez cufal jakigo szpyndlika? Nie masz przypadkiem szpilki?
szrankszafaSzaty czimia we szranku. Sukienki przechowuję w szafie.
sztachlokagrestKaj idzie kupić sztachlok? Gdzie można kupić agrest?
sztajgersztygarSztajger mo srogi geltak. Sztygar ma wysoką pensję.
sztaluwaćzamawiaćSztaluj glazyjki na zima. Zamów sobie rękawiczki na zimę.
sztandstoiskoPacza za sztandym ze kołoczkami. Szukam stoiska z drożdżówkami.
sztebdekakołdraNa zima kupia nowo sztebdeka. Na zimę kupię nową kołdrę.
szterowaćdenerwowaćJuzaś mje szterujesz. Znowu mnie denerwujesz.
sztiglować siestroić sięCzecio godzina nom sie dziołszka sztigluje. Już trzecią godzinę dziewczyna nam się stroi.
sztokpiętroIda klachać na drugi sztok. Idę sobie poplotkować na drugie piętro.
sztracheclezapałkiOpa, co byście kcieli: sztrachecle abo fojercok? Dziadku, wolisz zapałki czy zapalniczkę?
sztromprąd elektrycznyBydzie ćma, bo sztromu niy ma. Będzie ciemno, bo nie ma prądu.
sztrykowaćrobić na drutachDowni to żech wiela sztrykowała a teroski nic a nic. Kiedyś dużo robiłam na drutach a teraz nie.
sztuchnonćpotrącićPo jakiymu mje sztuchosz? Dlaczego mnie potrącasz?
sztympelpieczątkaNa listku mo być sztympel. Na liście powinien być stempel.
szusblechbłotnik w rowerzeKajś to szusblech stracioł? Gdzie zgubiłeś błotnik?
szwajsuwaniespawanieFto poradzi szwajsuwać? Kto potrafi spawać?
szwarnyładnyKaj sam może być jaki szwarny synek? Gdzie tu może być jakiś ładny chłopiec?
szwelapodkład kolejowy z drewnaWeznymy krajzyga i potnymy te szwele. Weźmiemy piłę tarczową i potniemy te podkłady.
szwigermuterteściowaA kaj to mocie szwigermuter? A gdzie jest teściowa?
szwoczkakrawcowaWe sklepie niy majom gryfnych szatów, musza iś do szwoczki. W sklepie nie ma ładnych sukienek, muszę iść do krawcowej.
szwongzamach, rozbieg, pędMosz wzionć richtig mocny szwong. Musisz wziąć naprawdę mocny rozbieg.
szychtadniówkaBez tydziyń mom piynć szychtów. W czasie tygodnia mam pięć dniówek.

Ś

ściepaćzrzucićMusza ściepać wągle do piwnicy. Muszę zrzucić węgiel do piwnicy.
ślabikorzelementarzDejcie mu ślabikorz. Podajcie mu elementarz.
śleciećspaśćDej sie pozór, bo ślecisz ze słodów. Uważaj, bo zlecisz ze schodów.
ślipskrawatMocie jakie ślipsy we sklepie? Macie w sklepie jakieś krawaty?
ślypiaoczyMjoł takie zielone ślypia. Miał takie zielone oczy.
ślyźzejśćNiy siedź tela we fiśli, ślyź sam do mje. Nie siedź tyle na strychu, zejdź tu do mnie.
śmiatekmała miotełkaPrziniyś śmiatek i pozamiatej. Przynieś miotełkę i pozamiataj.
śmiertkaśmierćŚmiertka go zabrała piyńć lot tymu nazot. Śmierć zabrała go pięć lat temu.
śniodaćjeść śniadanieDzisio śniodać niy bydymy. Dziś nie jemy śniadania.
świdratyzezowatyŁon jes świdraty abo co? On jest zezowaty czy jak?