Słownik polsko-śląski I – K

I

ilewielaWiela to mosz lot? Ile masz lat?
imię, nazwiskomianoJakie to mocie miano? Jak się pan/pani nazywa?
IndianinIndianerByło cołki czerwony, jako Indianer. Był całkiem czerwony, jak Indianin.
indykpultokJuż niy momy pultoków, same kury. Nie hodujemy już indyków tylko wyłącznie kury.
innyinkszyJak sie kupujesz szczewiki to sie kup inksze. Jeżeli chcesz kupić buty, kup inne.

J

jajoNikt ci tego tak niy zrobi jak jo. Nikt ci tego nie zrobi tak jak ja.
jajecznicasmażonkaSmażonka to jes dobre jodło. Jajecznica to jest dobra potrawa.
jakjakoJako to żeś do mje pedzioł? Jak do mnie powiedziałeś?
jarzynygrincojgGrincojg musi być do kożdego łobiadu. Jarzyny powinny być w każdym obiedzie.
jedzeniejodłoDobre jodło warzicie, pani. Dobrze pani gotuje.
jesieńpodzimNa podzim wykopiymy kartofle ze pola. Jesienią wykopiemy z pola ziemniaki.
jeść kolacjęwieczerzaćŁo ftory wasza familijo wieczerzo? O której godzinie pana/pani rodzina je kolację?
jeść śniadanieśniodaćDzisio śniodać niy bydymy. Dziś nie jemy śniadania.

K

kalafiorblumkolMocie we sklepie blumkol? Czy w sklepie jest kalafior?
kalarepaoberibaWy mocie na łogródku oberiba a jo niy. Pani/pan ma na ogródku kalarepę a ja nie mam.
kalesonyspodniokiBez zima nosza spodnioki. W zimie chodzę w kalesonach.
kamizelkawestaWczora żech widzioł chopa we weście. Wczoraj widziałem mężczyznę w kamizelce.
kanapkaklapsznitaZrób mi jako klapsznita do roboty. Przygotuj mi jakąś kanapkę do pracy.
kant w spodniachbizaBigluj tak, coby boły bizy. Prasuj tak, żeby uzyskać kanty w spodniach.
kapeluszhutBez niedziela cza mieć hut. W niedzielę należy chodzić w kapeluszu.
kapturkapucaJak jes srogi wiater to naciągej kapuca na gowa. Kiedy wieje mocny wiatr, naciągaj kaptur na głowę.
karabingyweraKożdy wojok mo mieć swoja gywera. Każdy żołnierz powinien mieć swój karabin.
karmićfutrowaćJak sie mo gadzina to jom cza roz dziynnie futrować. Gdy posiada się zwierzęta gospodarskie, należy je karmić raz dziennie.
karniszgardinsztangaCza wymiynić staro gardinsztanga na nowo. Należy wmienić stary karnisz na nowy.
karo (w kartach)siel (szel)Dej mi karta yno niy siela. Daj mi kartę, byle nie karo.
karuzelakarasolJak jest łotpust to bajtle radzi jeżdzom na karasolu. W czasie odpustu mali chłopcy chętnie jeżdżą na karuzeli.
kaszakrupyWe zupie dziś bydom krupy abo nudle? Dziś w zupie będzie kasza czy makaron?
kaszankakrupniokDo mje krupniok to jes nolepsze jodło. Kaszanka to dla mnie najlepsza potrawa.
kaszlećcharlaćDowno to tak charlocie? Czy od dawna pan tak kaszle?
kaszlećkucaćMoj chop mo ryma i kuco. Mój mąż ma katar i kaszle.
katarrymaCzeci dziyń mom ryma. Od trzech dni mam katar.
kataryniarzlajermanNiy pamiyntom kiej żech łostatni roz widziała lajermana. Nie pamiętam kiedy ostatnio widziałam kataryniarza.
kawa naturalnabonkawaJak śniodosz to sie napij bonkawy. Pij kawę do śniadania.
kawalerka lub małe pomieszczenieanclaW ty jego ancli niy ma placu. W jego kawalerce brakuje miejsca.
kawałekkonsekDejcie mi pani wusztu, yno mały konsek. Poproszę o kiełbasę, ale mały kawałek.
kąpielówkibadyhouzyŁoblycz sie badyhouzy. Załóż kąpielówki.
kędzierzawylokatyZa bajtla łon boł lokaty, a teroski niy jes. Jako dziecko był kędzierzawy, a teraz nie jest.
kęsbajsDej mi yno jedyn bajs ze twoi sznity. Daj mi tylko jeden kęs twojej kanapki.
kiełbasawusztDej mi na wieczerzo chleba z wusztem. Podaj mi na kolację chleb z kiełbasą.
kiełbaskaoplerekGodnych jes, niy ma sam jakigo oplerka? Jestem głodny, nie znajdzie się jakaś kiełbaska?
kier (w kartach)hercMioł same herce, besto wygroł cołki szpil. Miał w kartach same kiery i dlatego wygrał rozdanie.
kierownicalinkeraChyć sie linkery i niy jedź jak gupielok. Złap kierownicę i nie jedź jak głupek.
kierownica rowerulynsztangaPowieś nec na lynsztandze i gzuj do dom. Powieś siatkę na kierownicy i pędź do domu.
kieszeńkabzaDzisio mom połno w kabzi. Dziś mam pełną kieszeń.
klasztorklosztorDowni to klosztory boły fszyndzie. Dawniej wszędzie były klasztory.
kluski na parzebuchtyRod jym buchty. Lubię kluski na parze.
kłamaćcyganićYno mje niy cygoń! Tylko mnie nie okłamuj!
kłócić sięwadzić sieKaj pódzie to sie wadzi. Gdzie nie pójdzie, tam się kłóci.
kłućżgaćCoś mie żgo w żołondku. Coś mnie kłuje w żołądku.
kocdekaLegni sie pod dekom. Położ się pod kołdrą.
kogutkokotKokot tak samo musi mieć futer. Również kogut potrzebuje karmy.
kokdudlikKupia sie nowe szaty, zrobia sie dudlik i zaś byda gryfno. Kupię sobie nową sukienkę, zrobię kok i znów będę piękna.
kokardkamaszkaJako maszka mosz rada: bioło abo zielono? Jaka wstążka ci się podoba: biała czy zielona?
kolacjawieczerzaPódź do dom na wieczerzo. Chodź do domu na kolację.
kolegakamratByć kamrat i dej co zakurzyć. Bądź kolegą i poczęstuj papierosem.
kolejbanaNa banie to jes blank dobro robota. Praca na kolei jest całkiem dobra.
kolejkarajaDo masorza dzisio boła raja. Do rzeźnika dziś ustawiła się kolejka.
kołdrasztebdekaNa zima kupia nowo sztebdeka. Na zimę kupię nową kołdrę.
kołnierzkragielŁozepni sie kragiel. Rozepnij sobie kołnierz.
komarkopruchFto sam napuścioł tela kopruchów? Kto tutaj wpuścił tyle komarów?
kombinatormiglancŚ niego jes richtig miglanc. On jest prawdziwym kombinatorem.
komodawertikoPostawiymy teroski wertiko kole leżanki. Teraz ustawimy komodę przy tapczanie.
konfesjonałsuchatelnicaKapelonek durś siedzi we suchatelnicy. Wikary ciągle siedzi w konfesjonale.
koniec, zakończenieszlusTeroski sie przeblecymy i bydzie szlus. Teraz się przebierzemy i będzie koniec.
kopalniagrubaW naszy familii zowżdy ftoś robioł na grubie. W naszej rodzinie zawsze ktoś pracoał w kopalni.
korekfrópNa co ci ta flaszka jak niy mosz fropa? Po co ci ta butelka skoro nie masz korka?
kotlet mielonykarminadelKarminadle robione w doma som lepsze jak kupne. Kotlety mielone przygotowywane w domu są lepsze od tych ze sklepu.
krankokotekKokotek łodkryncony a woda niy leci. Kran odkręcony, a woda nie leci.
krasnalcwergNiy wyglondoł jak chop yno jak jaki cwerg. Nie wyglądał jak mężczyzna tylko jak krasnal.
kratka ściekowa kanalizacjigulikWczora dwa złote wpadło mi do gulika. Wczoraj dwa złote wpadły mi do kratki ściekowej.
krawatbinderŁoblycz sie binder, bydziesz gryfniejszy. Załóż krawat, będziesz ładniejszy.
krawatkrawatkaGryfny chop to i krawatka gryfno musi mieć. Przystojny mężczyzna musi mieć ładny krawat.
krawatślipsMocie jakie ślipsy we sklepie? Macie w sklepie jakieś krawaty?
krawcowaszwoczkaWe sklepie niy majom gryfnych szatów, musza iś do szwoczki. W sklepie nie ma ładnych sukienek, muszę iść do krawcowej.
krawężnikborszatajnNiy wyłaź za borsztajn. Nie wychodź poza krawężnik.
kredensbifyjTolyrze sie czimie we byfyju. Talerze trzymamy w kredensie.
kreska, liniapiskaA widzicie pani ta piska? Widzi pani tę linię?
kroićkroćKtoć chlyp tak samo cza umieć. Także kroić chleb trzeba umieć.
kromka chlebasznitaNiy chca sznity, chca łobiod. Nie chcę kromki chleba, chcę obiad.
krzakkrzokJechoł na kole i wjechoł we krzoki. Jechał na rowerze i wjechał w krzaki.
krzesłostołekZicni sie na stołku abo na ryczce. Usiądź na krześle albo na ławeczce.
krzywe nogiołyŚmioli sie s niego, co mo oły. Śmiali się z niego, że ma krzywe nogi.
ksiądzksiynżoszekNosz ksiunżoszek poradzi godać durś czi godziny. Nasz ksiądz potrafi mówić przez trzy godziny bez przerwy.
księżycmiesionczekAle dziś miesionczek gryfnie świyci. Ale księżyc dziś ładnie świeci.
ktoftoFto to widzioł? Kto to widział?
ktoś uciążliwypierzinZaś mi prziszoł do chałpy tyn pierzin. Znowu przyszedł do mojego domu ten uciążliwy człowiek.
którykieryKiery to wasz chop? Który z tych mężczyzn jest pani mężem?
kukułkakukowkaSłyszołech dziś kukowka pod lasym. Słyszałem dzisiaj kukułkę pod lasem.
kukurydzamajsRadzi jycie majs? Smakuje panu/pani kukurydza?
kulawy, niezdarnyszpotlawyCo tak łazisz choby szpotawy? Co tak idziesz jak kulawy?
kupiony (w odróżnieniu od domowego)kupnyDowni fszysko robiyli w doma a dzisio chcom mieć yno kupne. Kiedyś wszystko wyrabiano w domu, dziś każdy chce mieć takie ze sklepu.
kwaśne mlekokiszkaMom mlyko a kiszka tak samo. Mam mleko i kwaśne mleko także.