Słownik polsko-śląski T – W

T

tabletkapilaJak mosz ryma weź sie pila. Jeśli masz katar, weź tabletkę.
tablicatabulaCo sam naszrajbuwali na ty tabuli? Co napisano na tej tablicy?
tacatabletPotym prziszła łod ni cera ze tabletym. Później przyszła jej córka z tacą.
taczkikaraNa bauplacu mo być kara. Na placu budowy powinny być taczki.
takjaU mje ja to jes ja, a niy to jes niy. U mnie tak znaczy tak, a nie to nie.
tak, oczywiścietoćToć, że mosz recht. Oczywiście, że masz rację.
tapczanleżankaLeżanka niy może być kole dźwiyrzy. Tapczan nie może stać koło drzwi.
tarka do praniawaszbretFto dziś pamiynto jak sie prało na waszbrecie? Któż dziś pamięta jak się prało przy pomocy tarki?
teatrtyjaterByliście we tym nowym tyjatrze? Byliście w tym nowym teatrze?
tego roku, latemlatośLatoś muszymy kajś pojechać na rajza. Tego roku musimy wybrać się na wycieczkę.
tekturapapyndekelWyciep w końcu tym papyndekel. Wyrzuć w końcu tę tekturę.
teraz, obecnieteroskiTeroski żodyn niy chce łazić piechty. Teraz nikt nie chce chodzić piechotą.
termometrfibermasBajtle zaś poczaskały fibermas. Dzieci znów potłukły termometr.
teściowaszwigermuterA kaj to mocie szwigermuter? A gdzie jest teściowa?
tęczadyngaPo połedniu widzieli my na polu dynga. Po południu na polu wiedzieliśmy tęczę.
tęsknićcknićCkni mi sie za mojym szacym. Tęsknię za narzeczonym.
tłokciśbaWe cugu ciśby niy ma a we autobusie niykiedy jes. W pociągu nie ma tłoku, a w autobusie czasami jest.
tłustymasnyTe kartofle to zrobiyli takie fest masne. Ziemniaki przygotowano takie mocno tłuste.
tłuszczfetZrob łobiod, ale niy dowej za dużo fetu. Przygotuj obiad, ale nie dawaj za dużo tłuszczu.
torba, teczkatasiaSkórzano jest ta tasia abo ze papyndekla? Ta teczka jest ze skóry czy z tektury?
torebkabojtlikKajś poszła z bojtlikiym. Wyszła gdzieś z torebką.
torebka papierowatytkaU masorza majom papiorzane tytki. U rzeźnika są papierowe torebki.
tornisterpukeltaszaBajtel dostoł nowo pukeltasza. Chłopiec dostał nowy tornister.
torttortaA na co wom ta torta, geburstak mocie? A po co pani ten tort, ma pani urodziny?
traktować łagodnie, pobłażaćfolgowaćNiy rób tyla larma i pofolguj nom trocha. Nie krzycz tak i potraktuj nas łagodnie.
tramwajbankaBanka chnet przijedzie. Tramwaj nadjedzie wkrótce.
trawatrowaTrowa latoś niy chce rosnonć. W tym roku trawa nie chce rosnąć.
trefl (w kartach)krojcNiy chcom do mje prziść te krojce. Nie mogę się doczekać trefli.
trzepaczka do dywanówkloperKaj sie stracioł nasz kloper? Gdzie się podziała nasza trzepaczka do dywanów?
trzepakklopsztangaNasza cera juzaś klacho kole klopsztangi. Nasza córka znowu plotkuje przy trzepaku.
tulipantulpaDo mje tulpy to som nolepsze kwiotki. Dla mnie tulipan to najlepszy kwiat.
tutajsamPołoż sam tyn nec. Połóż tutaj tę siatkę.
tutajtukejTukej możesz sie zicnonć. Tutaj możesz usiąść.
twarz, pysksznupaUmyj sznupa, bo mosz czorno. Umyj twarz, bo jest brudna.
tydzieńtydziyńTydziyń wartko minie. Tydzień szybko przeleci.
tyletelaPoszoł i tela go widzieli. Poszedł i tyle go widziano.
tylkoynoYno mje niy szteruj. Tylko mnie nie denerwuj.
tylnyzadniWe kole mo być lampa ze przodku i zadnio tak samo. Rower powinien mieć światła przednie oraz tylne.

U

ubrać sięłoblyc sieJuzaś niy mom sie w co łoblyc. Znowu nie mam się w co ubrać.
ubraniełoblyczynieA kajś to znod takie łobleczynie? A gdzie znalazłeś takie ubranie?
ubranie roboczearbajtancugWypier mi tyn stary arbajtancug. Wypierz mi stare ubranie robocze.
uchwythyngielJak mosz hyngiel to sie go czim. Skoro masz uchwyt to trzymaj się go.
uderzyćmaznonćCiśba boła tako, że ftoś go maznoł bez pysk i niy wiy fto. Był taki tłok, że ktoś uderzył go w twarz i nie wie kto.
uderzyćpiznonćMoj synek sie piznoł w kolano. Mój syn uderzył się w kolano.
uderzyćprasknonćPieron prasknoł we dzewo. Piorun uderzył w drzewo.
umiećporadzićFto to niy poradzi jechać na kole? Któż nie potrafi jeździć rowerem?
upałhicaWola hica bez lato jak mroz bez zima. Wolę upał latem niż mróz zimą.
upić sięłożryć sieIno mi sie tam w szynku niy łożryj. Tylko się nie upij w knajpie.
upierać sięobstowaćObstowoł coby niy iś dziś na gruba. Upierał się, żeby nie iść dziś na kopalnię.
urodzinygeburstakFtory to już wasz geburstak? Które to już pana/pani urodziny?
urwisnajduchJuzaś tyn najduch prziszoł do dom cołki czorny. Znów ten urwis wrócił do domu kompletnie ubrudzony.
urzędnikbyamterŁod ni chop jes za byamtra. Jej mąż jest urzędnikiem.
usiąśćsiednonćLubia sie siednonć we łogrodzie. Lubię sobie usiąść w ogrodzie.
usta, twarzgymbaGymba aż ji sie śmioła. Twarz aż jej się śmiała.

W

w kółkociyngiymCiyngiym godosz to samo. Wciąż powtarzasz w kółko to samo.
walizakoferKaj to ciśniesz z tym kofrym? Dokąd idziesz z tą walizą?
wałek do ciastanudelkulaJo czimia nudelkula we byfyju. Przechowuję wałek do ciasta w kredensie.
wąchać, pachniećwoniaćAle te kfiotki gryfnie woniajom. Ależ te kwiatki pięknie pachną.
wąchanie, zapachwonianieTy to mosz dobre wonianie. Ty to masz dobry węch.
wątrobiankaleberwusztWe sklepie niy ma już leberwusztu. W sklepie nie ma już wątrobianki.
welonszlajerPodziwej sie na tyn szlajer. Popatrz na ten welon.
węglarkakołkastlaA kołkastla juzaś pusto! A węglarka znów pusta!
wiadroajmerPostow tyn ajmer na dylinie. Postaw wiadro na podłodze.
wiadrokibelDowni kible były ze blachy a teroski som tak samo ze plastiku. Dawniej wiadra były blaszane a teraz są również z plastiku.
wianoausztojerŁona miała srogi ausztojer. Miała bogate wiano.
widelecwidołkaJak mosz nóż to niy jydz samom widołkom. Kiedy masz nóż nie jedz samym widelcem.
wieczne piórofilokŁon to szrajbuwoł filokiym jak jaki grof. On pisał wiecznym piórem jak jakiś arystokrata.
wielbłądkamelaZ tom pukeltaszom nosz bajtel wyglondo jak kamela. Z tym tornistrem nasz synek wygląda jak wielbłąd.
wieszak na ubraniabigelTako chudo, że wyglondo jak bigel. Jest taka chuda, że wygląda jak wieszak na ubrania.
wietrzyćluftowaćSam jest tela kurzoków, że muszymy durś luftować. Jest tutaj tylu palaczy, że ciągle musimy wietrzyć.
więzienie, aresztheresztWe hereszcie idzie abo siedzieć, abo robić za wachtyrza. W więzieniu można albo siedzieć, albo pracować jako strażnik.
wikarykapelonekJak żech szła do kościoła to żech trefioła kapelonka. Kiedy szłam do kościoła, spotkałam wikarego.
wilgotnywilgłyChadra do dyliny mo być wilgło. Szmata do podłogi powinna być wilgotna.
winda zjazdowa w kopalniklotkaBele sie szola niy urwała. Najważniejsze, żeby nie urwała się winda zjazdowa.
winda zjazdowa w kopalniszolaWleźli my do szole we czech. Weszliśmy do windy zjazdowej w trójkę.
wino jabłkowejapcokJapcok jes toni, ale jes niyzdrowy. Wino jabłkowe jest tanie, ale niezdrowe.
włącznik prąduszalterKaj mocie szalter, bo ćma i niy widza. Gdzie jest włącznik prądu, bo jest ciemno i nie widzę.
włożyćwrazićWe banie boło tela ludzi, że niy szło nikaj szpyndlika wrazić. W pociągu było tyle osób, że nie można było włożyć szpilki.
włóczęgalopmŚ ciebie to jest richtig lomp. Jesteś prawdziwym włóczęgą.
włóczęgałazyngaTyn moj chop to jest łazynga. Mój mąż to taka łazęga.
włóczyć sięsmykać sieNiy smykej sie po nocy z kamratami. Nie włócz się po nocy z kolegami.
woda mineralnazelterJak ci gorko to sie napij zeltra. Jeżeli jest ci gorąco, napij się wody mineralnej.
worekmiechA co tam mocie w miechu? Co pan tam ma w worku?
wódkagorzołaNa geburstagu może być gorzoła, bele niy za wiela. Na urodzinach może być wódka, byle nie za dużo.
wódka, denaturatbrynaBryna niy jes zdrowo. Wódka jest niezdrowa.
wprowadzić sięprzikludzić sieNa lato przikludzymy sie do nowy chałpy. Latem przeprowadzimy się do nowego domu.
wrotkirolszułyWidziałach waszo cera jeździć na rolszułach. Widziałam waszą córkę gdy jeździła na wrotkach.
wspieraćspomogaćOma kożdego spomorze. Babcia każdego wesprze.
wstążeczkaszlajfkaFto ci doł tako gryfno szlajfka? Kto ci dał taką ładną wstążkę?
wstętny, złypierzińskiCo to za pierzińsko choroba. Co to za wstrętna choroba.
wstydgańbaNiy rób mi sam gańby przi ludziach. Nie przynoś mi wstydu przy ludziach.
wsuwka do włosówszpangaKajś mi sie szpanga straciyła. Gdziś mi zginęła wsuwka do włosów.
wujekonkelDejcie pozór onkel, cug jedzie. Uważaj wujku, jedzie pociąg.
wujekujaNasz uja to tyn lokaty. Ten kędzierzawy pan jest naszym wujkiem.
wydawać pieniądzeudowaćWszysko żech udoł. Wydałem wszystkie pieniądze.
wyjść za mążwydać sięWasza cera już sie wydałą? Pani córka wyszła za mąż?
wymiotowaćrzigaćBył taki chory, że aże rzigoł. Był tak chory, że aż wymiotował.
wyobrażać sobieforsztelowaćForszteluj sie: łon na to nic niy pedzioł! Wyobraź sobie, że on na to nic nie powiedział.
wypłatageltagLepszy mały geltag niż żodyn. Lepsza wypłata mała, niż żadna.
wyprowadzić sięwykludzić sieA kaj to sie kcecie wykludzić? A dokąd to się wyprowadzacie?
wyrośnięte dzieckopachołNiydowno lotoł z nuplym a teroski to taki pachoł. Niedawno jeszcze biegał ze smoczkiem a teraz jest takim wyrośniętym dzieckiem.
wystarczy, dosyćstyknieStyknom dwie sznity z wusztym. Wystarczą dwie kromki z kiełbasą.
wystrojonywysztigluwanyJak szac idzie do lipsty to sie musi wysztigluwać. Kiedy narzeczony idzie do narzeczonej, musi się wystroić.
wytrzymaćłobstoćZ tobom to ciynżko łobstoć. Trudno z tobą wytrzymać.
wyżywieniekustZa cały kust musioł styknonć chlyb i woda. Za całe wyżywienie musiał wystarczyć chleb i woda.