Słownik polsko-śląski Z – Ż

Z

z powoduskiż tegoNiy ma go we robocie skiż tego, że jes chory. Nie ma go w pracy, ponieważ jest chory.
z powoduskuli tegoSkuli mojego chopa niy moga dzisio iść na wyszkubki. Z powodu mojego męża nie mogę udać się na darcie pierza.
z powrotemnazotŁaziyli my tam a nazot jak jakieś gupieloki. Chodziliśmy tam i z powrotem jak głupki.
zabawkigraczkiBo zabiera graczki i póda do dom! Bo zabiorę zabawki i pójdę do domu!
zabierzbierBier tyn nec i leć do sklepu. Zabierz siatkę i biegnij do sklepu.
zachowywać się głośno, awanturować sieromplowaćPrziszoł niyskoro i romplowoł po cały chałpie. Przyszedł późno i awanturował się w całym domu.
zaczepiaćnapasztowaćNiy napasztuj moi lipsty. Nie zaczepiaj mojej narzeczonej.
zadowolonyradyCo tyn wasz chop taki rady? Dlaczego pani mąż jest taki zadowolony.
zadowolony, sprzyjający czemuśrodJak żech mu kupiyła moplik to boł rod. Gdy kupiłam mu motorower był zadowolony.
zaglądać, zerkaćkukaćKukoł na mje cołki czos. Cały czas na mnie patrzył.
zająchazokHazok bez zima to wiela niy loto. Zimą zające nie biegają zbyt wiele.
zakład pracyansztaltSam jes mój anszalt. Oto mój zakład pracy.
zakonnicaklosztornoNasza oma łoblyko sie jak jako klosztorno. Nasza babcia ubiera się jak zakonnica.
zakończenie dnia pracyfajrantFajrant bydzie dopiyro za sztyry godziny. Koniec pracy nastąpi dopiero za cztery godziny.
zakwas chlebowynociastekRób tyn nociastek, bo sie ćmi. Rób ten zakwas chlebowy, bo robi się późno.
zalotnikapsztyfikanPrziszoł tyn twój apsztyfikant. Pojawił się twój zalotnik.
zalotyzolytyCoś sie tak wysztigluwoł jak na zolyty? Co się tak wystroiłeś jak na zaloty?
załatwić cośspatrzećSpacz sie jakie żdżadełko do moplika. Załatw sobie lusterko do motoroweru.
założyć sięwetnonć sieGodoł swoje, ale wetnonć sie niy chcioł. Mówił swoje, ale założyć się nie chciał.
zamach, rozbieg, pędszwongMosz wzionć richtig mocny szwong. Musisz wziąć naprawdę mocny rozbieg.
zamawiaćsztaluwaćSztaluj glazyjki na zima. Zamów sobie rękawiczki na zimę.
zamężnawydanoDziołcha może nosić purpurka dopiyro jak jes wydano. Dziewczyna może nosić purpurkę dopiero kiedy wyjdzie za maż.
zamknąćzowrzyćZowrzyj dźwiyrze, bo sam zima włazi. Zamknij drzwi, bo się robi zimno.
zamówićłobsztalowaćŁobsztaluj sie nowe szczewiki, te cza wyciepnonć. Zamów sobie nowe buty, te już są do wyrzucenia.
zapalniczkafojercokJak fto kurzy cygaryty to mo ze sobom fojercok. Jeśli ktoś pali papierosy, ma ze sobą zapalniczkę.
zapałkisztrachecleOpa, co byście kcieli: sztrachecle abo fojercok? Dziadku, wolisz zapałki czy zapalniczkę?
zapłakanyuślimtanyWyglondosz jak uślimtany bajtel. Wyglądasz jak zapłakane dziecko.
zarazzarozkiZaroski bydzie połednie. Zaraz będzie południe.
zasłonki w oknieforhangiDowno to mocie te modre forchangi? Czy od dawna ma pan/pani te niebieskie zasłonki?
zasypaćzasućPrzi kościele boł epny rant, ale go zasuli. Obok kościoła był duży rów, ale go zasypano.
zaświecićłoświycićŁoświyć lampa, bo ćma. Zapal lampę, bo ciemno.
zawiśćzowiśćWszysko to jes cygaństwo a zowiść. To wszystko kłamstwo i zawiść.
zawszedyckiOpa dycki jeździoł cugiym. Dziadek zawsze podróżował pociągiem.
zdjąćsymnonćSymni jakla bo ciepło. Zdejmij bluzę, bo jest ciepło.
zegarzygorWiela to na zygorze? Która godzina?
zejśćślyźNiy siedź tela we fiśli, ślyź sam do mje. Nie siedź tyle na strychu, zejdź tu do mnie.
zeszytheftNiy mosz kaj szrajbuwać to sie kup jaki heft. Jeżeli nie masz w czym pisać, kup sobie jakiś zeszyt.
zezowatyświdratyŁon jes świdraty abo co? On jest zezowaty czy jak?
zlewozmywakausgusWciep szolki do ausgusa, bo som czorne Połóż szklanki w zlewozmywaku, bo są brudne.
złapaćchycićChyć się klopsztangi jak niy poradzisz ustoć. Złap się trzepaka, jeżeli nie potrafisz ustać.
zmarłyumartyUmartymu nowy ancug na nic sie niy przido. Umarłemu nowy garnitur nie przyda się na nic.
zmartwienieutropaMom ś niym utropa. Mam z nim zmartwienie.
znaleźćznojśćStracioła kajś taszka i niy umiy jom znojść. Zgubiła gdzieś torebkę i nie potrafi jej znaleźć.
zniknąćstracićPacz sie stracić! Znikaj stąd!
znowujuzaśJuzaś mi sie portmanyj stracioł. Znów zgubiłam portmonetkę.
zostawićłostawićŁostow mje w spokoju. Zostaw mnie w spokoju.
zrzucićściepaćMusza ściepać wągle do piwnicy. Muszę zrzucić węgiel do piwnicy.
zużytywyszkyrtanyTe koło to mosz cołki wyszkyrtane. Twój rower jest już całkiem zużyty.
zwierzęta gospodarskiegadzinaGadzinie cza dać pozrić, coby niy lotała godno. Zwierzętom gospodarskim trzeba dać jeść, by nie biegały głodne.

Ż

żart, dowcipszpasNiy rób se szpasu. Nie rób sobie żartów.
że, ponieważiżeTo jest taki podciep, iże tego niy idzie szczimać. To tak niegrzeczne dziecko, że już tego nie można wytrzymać.
żebraniefechtJak tak dali pódzie to ida na fecht. Jak tak dalej pójdzie będę musiał żebrać.
żebycobyHajer mioł karbidka, coby widzioł we ty ćmie na grubie. Górnik miał lampkę karbidową, żeby widzieć w ciemności na kopalni.
żelazkożelozkoNoprow mi żelozko, bo cza bigluwać. Napraw mi żelazkWojok niy śmie sie wszyskigo boć. Żołnierz nie może bać się wszystkiego.o, bo trzeba prasować.
żołnierzwojok
żonatyżyniatyJo niy wiedziała, że wasz synek jes żyniaty. Nie wiedziałam, że pani syn jest żonaty.