słownik śląsko-polski N – P

N

nachytaćnałapaćJak fto chce chytać ryby najprzód musi nachytać chroboków. Jeżeli ktoś chce łowić ryby musi najpierw nałapać robaków.
najduchurwisJuzaś tyn najduch prziszoł do dom cołki czorny. Znów ten urwis wrócił do domu kompletnie ubrudzony.
napasztowaćzaczepiaćNiy napasztuj moi lipsty. Nie zaczepiaj mojej narzeczonej.
napranypijanyNaprany mo siedzieć w doma a niy lotać łod borsztajnu do borsztajnu. Pijany powinien siedzieć w domu a nie biegać od krawężnika do krawężnika.
naprowdynaprawdęCo to godosz, naprowdy? Cóż ty opowiadasz, naprawdę?
nasućnasypaćSuj te wągle ze kołkastli. Nasyp węgla z węglarki.
nazdaćnakrzyczećJak przidzie do dom to mu nazdom. Kiedy wróci do domu, nakrzyczę na niego.
nazotz powrotemŁaziyli my tam a nazot jak jakieś gupieloki. Chodziliśmy tam i z powrotem jak głupki.
necsiatkaWciep sie tyn grincojg do neca i idymy warzić. Włóż warzywa do siatki i chodźmy gotować.
niekieryniektóryNiekiero baba to poradzi zrobić stogo haja. Niektóre kobiety potrafią zrobić wielką awanturę.
niydzielaniedzielaBez niydziela cza lazić we szakecie. W niedzielę należy chodzić w marynarce.
niyrodniechętnieNiyrod pija piwo, wola brauza. Niechętnie piję piwo, wolę napoje gazowane.
niyroznierazDo omy jeżdżymy cugiym, niyros sznelcugiym. Do babci jeździmy pociągiem, nieraz pośpiesznym.
niyskoropóźnoPacz jak sie niyskoro łoroz zrobiyło. Poparz jak się nagle zrobiło późno.
niyskorzipóźniejWszystko zrobia, ale niyskorzi. Zrobię wszystko, ale później.
nociastekzakwas chlebowyRób tyn nociastek, bo sie ćmi. Rób ten zakwas chlebowy, bo robi się późno.
nojprzódnajpierwNijprzód robota, potym szpasy. Najpierw praca, żarty później.
nudelkulawałek do ciastaJo czimia nudelkula we byfyju. Przechowuję wałek do ciasta w kredensie.
nudlemakaronWasza baba robi nudle sama abo woli je kupić? Pana żona robi makaron sama, czy woli go kupować?
nupelsmoczekNiy wyłaź z bajtlym z doma bez nupla. Kiedy wychodzisz z domu z dzieckiem, nie zapominaj smoczka.
nynaćspaćŁon nynoł jak jaki bajtel. Spał jak małe dziecko.

O

oberibakalarepaWy mocie na łogródku oberiba a jo niy. Pani/pan ma na ogródku kalarepę a ja nie mam.
obersztajgernadsztygarDobrze, że żeś jes, bo obersztajger już ryczoł. Dobrze, że jesteś, bo nadsztygar już krzyczał.
obstowaćupierać sięObstowoł coby niy iś dziś na gruba. Upierał się, żeby nie iść dziś na kopalnię.
ołykrzywe nogiŚmioli sie ś niego, co mo oły. Śmiali się z niego, że ma krzywe nogi.
omababciaOma mieli richtik gryfny dudlik. Babcia nosiła naprawdę piękny kok.
onkelwujekDejcie pozór onkel, cug jedzie. Uważaj wujku, jedzie pociąg.
opadziadekPrziszoł już opa ze sklepu z tym szaketym? Czy dziadek przyszedł już ze sklepu z tą marynarką?
oplerekkiełbaskaGodnych jes, niy ma sam jakigo oplerka? Jestem głodny, nie znajdzie się jakaś kiełbaska?
pachołwyrośnięte dzieckoNiydowno lotoł z nuplym a teroski to taki pachoł. Niedawno jeszcze biegał ze smoczkiem a teraz jest takim wyrośniętym dzieckiem.
padaćmówićCo to padosz? O czym mówisz?
pampońbogaty chłopJego cera wydała sie za pamponia. Jego córka wyszła za mąż za bogatego chłopa.
panaprzebita oponaJechoł do miasta i chycioł pana. Jechał do miasta i w rowerze przebiła mu się opona.
papiokgwóźdź papowyBier sie za motek i papioki. Zajmij się młotkiem i gwoździami papowymi.
papiorzanypapierowyDejcie mi jedna tytka ale papiorzano. Poproszę o jedną torebkę ale papierową.
paplaćplotkować, dużo mówićNiy paplej tela. Nie mów tak dużo.
paplepoliczkiChamster to mo dopiyro srogie paple. Chomik to ma naprawdę duże policzki.
papyndekeltekturaWyciep w końcu tym papyndekel. Wyrzuć w końcu tę tekturę.
parfinperfumyA czym to pani woniocie, mocie nowy parfin? Czym pani pachnie, ma pani nowe perfumy?
paryzolparasolNa co ci paryzol, jak bydzie słońce? Po co ci parasol skoro będzie świeciło słońce?
pasionekpastwiskoKoń to jes na pasionku abo kaj? Koń jest na pastwisku czy gdzieś indziej?
pedziećpowiedziećZapomłach ci to pedzieć. Zapomniałam ci o tym powiedzieć.
piechtyna piechotęJedziesz na kole abo idziesz piechty? Pojedziesz na rowerze czy pójdziesz piechotą?
pieronczłowiek źle oceniany, cham, piorunTyn pieron juzaś chcioł fszysko na borg. Ten cham znowu chciał wszystko wziąć na kredyt.
pieronaprzekleństwo (delikatne)Pierona, juzaś pana! Niech to szlag trafi, znowu złapałem gumę w rowerze!
pieronowyduży, przeklęty, złyTyn pieronowy sztajger znowu zrobioł larmo. Ten przeklęty sztygar znów narobił hałasu.
pierzinktoś uciążliwyZaś mi prziszoł do chałpy tyn pierzin. Znowu przyszedł do mojego domu ten uciążliwy człowiek.
pierzińskiwstętny, złyCo to za pierzińsko choroba. Co to za wstrętna choroba.
pilatabletkaJak mosz ryma weź sie pila. Jeśli masz katar, weź tabletkę.
pieszczonekpierścionekSzac doł mi gryfny pieszczonek. Narzeczony podarował mi piękny pierścionek.
piosekpiasekTukej niy ma ziymi, som piosek. Tutaj nie ma ziemi, jest wyłącznie piasek.
piskakreska, liniaA widzicie pani ta piska? Widzi pani tę linię?
pistolapistoletWojok może mieć tak samo pistola. Żołnierz może mieć również pistolet.
piyrwydawniejPiyrwy ludzie tela niy godali. Dawniej ludzie nie mówili tak dużo.
piznonćuderzyćMoj synek sie piznoł w kolano. Mój syn uderzył się w kolano.
placpodwórko, miejsceMosz niy lotać jak gupielok po placu. Nie powinieneś biegać po podwórku jak nienormalny.
plaslatypłaskiCo te kreple mocie takie plaskate? Dlaczego pani pączki są takie płaskie?
platfuspłaskostopieNiy boł przi wojsku, bo mioł platfus. Nie służył w wojsku z powodu płaskostopia.
plecionkachałkaDejcie mi chlyb i dwie plecionki. Poproszę o chleb i dwie chałki.
plompaćpompowaćNaplompej sie luftu przi kole. Napompuj sobie powietrza w rowerze.
płachtaprześcieradłoWe sobota byda bigluwać płachty. W sobotę wyprasuję prześcieradła.
płaczkałzaAże mu leciały płaczki. Aż mu leciały łzy.
po bosokubosoNiy mosz to szczewików, co lotosz po bosoku? Nie masz butów, że biegasz boso?
po jakiymudlaczegoPo jakiymu to żodyn niy wiy kaj som moje brele? Dlaczego nikt nie wie gdzie są moje okulary?
podarzić sieposzczęścić sięTo wom sie pani podarziło. To się pani poszczęściło.
podchlybiać siepodlizywać sięJuż mi sie tak niy podchlybiej. Już mi się tak nie podlizuj.
podcieppodrzutek, niegrzeczne dzieckoTyn łod ni bajtel to jes łokropny podciep. Jej dziecko jest bardzo niegrzeczne.
podzimjesieńNa podzim wykopiymy kartofle ze pola. Jesienią wykopiemy z pola ziemniaki.
podziwać sieprzyjrzeć sięPodziwej sie jako mo zopaska. Popatrz jaki ma fartuch.
podźchodźNiy stoj tak yno podź sam. Nie stój tak tylko podejdź tutaj.
pofyrtanypokręcony, pomylonyNasz opa cołki żywot boł taki pofyrtany. Nasz dziadek był taki pokręcony przez całe życie.
pojedzonysytyNo, teroski to żech jest pojedzony. No, teraz to czuję się syty.
pokroćpokroićCza pokroć chlyb, bo familijo godno. Trzeba pokroić chleb, bo rodzina jest głodna.
polekupowoliNiy bydymy lecieć, pódymy sie po leku. Nie będziemy biec, pójdziemy sobie powoli.
połedniepołudnieDopiyro co było sześ a już połednie. Dopiero była godzina szósta a tu już południe.
połnopełnoMom połno szolka zeltra. Mam szklankę pełną wody mineralnej.
ponćpielgrzymkaPódziesz latoś na ponć? Pójdziesz w tym roku na pielgrzymkę?
poprzniołmaruda, niejadekJedyn bajtel zjy do porzondku a inszy to jest poprznioł. Jedno dziecko porządnie się naje a inne jest niejadkiem.
poradzićumiećFto to niy poradzi jechać na kole? Któż nie potrafi jeździć rowerem?
portmanyjportmonetkaPortmanyj połny, moga sie nakupić szatów. Portmonetka pełna, mogę sobie nakupić sukienek.
porzondciąglePorzond to samo. Ciągle to samo.
poszczodekśrodekMosz leżeć na poszczodku leżanki. Powinieneś leżeć na środku tapczanu.
potpłotKotowi jes jedno, poradzi przelyź bez pot. Kotu jest wszystko jedno, potrafi przejść przez płot.
potargaćpodrzećA po jakiymu mosz potargany heft? Dlaczego masz podarty zeszyt?
prasknonćuderzyćPieron prasknoł we dzewo. Piorun uderzył w drzewo.
prawićopowiadaćDobrze prawi. Dobrze mówi.
prawiespecjalnie, na złośćPrawie niy puda do sklepu! Na złość nie pójdę do sklepu!
prawokgrzyb prawdziwekMoj stary poszoł do lasa i prziniós wiela prawoków. Mój mąż poszedl do lasu i przyniósł sporo prawdziwków.
prezwusztsalcesonJo bych kciała font prezwusztu. Poproszę o pół kilo salcesonu.
proznypustySam mosz dwie krauze połne i jedna prozno. Tutaj masz dwa słoiki pełne i jeden pusty.
przecaprzecieżPrzeca wiym, że żeś wydano. Przecież wiem, że wyszłaś za maż.
przedsiaprzed siebieSzoł tak cołki dziyń przedsia. Szedł tak cały dzień przed siebie.
przepadzityłakomyNasza gadzina jes richtig przepadzito. Nasz inwentarz domowy jest naprawdę łakomy.
przichlastlizusJuzaś tyn przichlast psziszoł. Znów ten lisus przyszedł.
przichlybiać siepodlizywać sięPo jakiymu sie do niego przichlybiosz? Dlaczego mu się podlizujesz?
przikludzić siewprowadzić sięNa lato przikludzymy sie do nowy chałpy. Latem przeprowadzimy się do nowego domu.
przikoparówPrzikopa szła wele cesty. Wzdłuż drogi przebiegał rów.
psińconicPsińco mi z tego łostało. Nic mi z tego nie zostało.
przoćsprzyjać, kochaćCiebie przajom wszyskie dziołchy. Sprzyjają ci wszystkie dziewczyny.
ptokptak, hobbySzkat to jest ważny ptok na Ślonsku. Gra w skata to ważne hobby na Śląsku.
pucpapiorpapier ściernyJuzaś mi brakło pucpapioru. Znowu mi zabrakło papieru ściernego.
pudingbudyńOma uwarzoła wczora puding. Babcia przygotowała wczoraj budyń.
pukelgarb, plecyRob tak dugo aż ci pukel urośnie. Pracuj aż garb ci wyrośnie.
pukeltaszatornisterBajtel dostoł nowo pukeltasza. Chłopiec dostał nowy tornister.
puklatygarbusNiy śmiyjcie sie z puklatego. Nie śmiejcie się z garbusa.
pultokindykJuż niy momy pultoków, same kury. Nie hodujemy już indyków tylko wyłącznie kury.
purpurkachusta na głowę mężatkiGryfno mocie ta purpurka. Ma pani piękną chustę.
pyndalapedał w rowerzePyndala mi się urwała przi kole. Urwał mi się pedał w rowerze.
pyrskna zdrowie (toast)No to pyrsk! Więc na zdrowie!
pyrtekmaluch, czlowiek niewielkiego wzrostuPyrtek niy poradzi wysoko skokać. Niski człowiek nie potrafi skakać wysoko.